سه شنبه 25 تیر 1398
اداره کل امور عشایر استان فارس

نظر شما درباره وب سایت سازمان امور عشایر استان فارس چیست؟

انتخابگزینهتعداد
عالی۳۰
خوب۵
متوسط۶
ضعیف۱۵

کد امنیتی:

ورود کد امنیتی:

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top