پنجشنبه 28 شهریور 1398
اداره کل امور عشایر استان فارس

نظر شما درباره وب سایت سازمان امور عشایر استان فارس چیست؟

انتخابگزینهتعداد
عالی۴۱
خوب۵
متوسط۱۲
ضعیف۲۲

کد امنیتی:

ورود کد امنیتی:

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top