شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

جلسه مجمع عمومي اتحاديه تعاوني هاي عشاير سيار استان فارس برگزار شد

مدیر کل امور تعاونی‌ها و نظام بهره برداری سازمان امور عشایر کشور، اتحادیه و تعاونی‌های عشایری را به عنوان یکی از بازوان اجرایی سازمان امور عشایر ایران برشمرد. رحمت الله شفائی که در جلسه مجمع عمومي اتحاديه تعاوني هاي عشاير سيار استان فارس سخن می گفت، وجود اتحادیه عشایری و تعاونی عشایری که صد در صد جامعه هدف را تحت پوشش خود دارند ظرفیت مناسبی خواند که ضمن رفع نیاز جامعه عشایر، می توانند در قالب تعاونی به فعالیت اقتصادی بپردازند. این مقام مسئول ضمن تبریک هفته دولت و تقدیر و تشکر از مجموعه تشکل های استان فارس در سخناني حمایت، هدایت و نظارت تشکل ها را از وظایف ذاتی اداره امور تعاونی ها دانست و خواستار شفافیت مالی تشکل ها و بهره گیری از خرد جمعی شد. وی با اشاره به جمعیت 5/12 درصدی عشایر کشور در استان فارس و وجود 23 شرکت تعاونی، عملکرد شبکه عشایری استان را مناسب دانست.

مدیرکل امور عشایر فارس ضمن تشکر و تقدیر از مديران عامل اتحاديه و شركت ها در امر خدمات رساني به عشاير استان، اقدامات اتحادیه و تعاونی های عشایری را در سال گذشته با توجه به شریط اقتصادی، بسیار خوب و مناسب خواند. روح الله بهرامی به پروژه های در دست اقدام اداره امور عشایر در بخش آب، راه، بهداشت و اسکان اشاره کرد و خواستار حضور و همکاری بیش از پیش در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود، گسترش فعالیت های تولیدی و اشتغال زایی، اهتمام جدی به بازاریابی و بازار رسانی، مشارکت در طرح های سرمایه گذاری، افزایش سطح آگاهی از طریق آموزش شد.

امیر بيات رئيس اداره امور تعاوني ها و نظام بهره برداري اداره کل امور عشاير فارس ضمن  بیان برخی اقدامات انجام شده در سال گذشته از جمله افزایش سرمایه عشایر نزد تشکل های عشایری، بیمه سرپرستان واجد شرایط، بیمه دام عشایر، آموزش و ترویج تشکل ها، جذب تسهیلات، عملکرد اتحادیه و مجموعه تشکل ها را رضایت بخش دانست.

مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي عشاير سيار فارس گزارشي از عملكرد سال 1397 اتحاديه را بيان و از همکاری مدیران تعاونی های عشایر و هیئت مدیره اتحادیه در جهت خدمات رسانی به جامعه عشایر تشکرکرد. سهراب عاطفت فر تامین و توزیع بیش از 90 هزار تن انواع علوفه و ارزاق عمومی مورد نیاز جامعه عشایری استان فارس توسط یک اتحادیه عشایر سیار و 23 شرکت تعاونی عشایری را از جمله خدمات ارائه شده به جامعه مولد عشایری استان دانست.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های عشایر سیار نیز در این جلسه با اشاره به این که در سال گذشته اتحادیه تعاونی‌های عشایر سیار فارس به عنوان اتحادیه برتر در کشور شناخته شد، این افتخار را نشان دهنده فعالیت های مناسب در زمینه های مختلف جهت خدمات رسانی به عشایر دانست. ایروان رضایی اعتماد سازی بین جامعه عشایری و تشکل ها را رمز این موفقیت خواند و ابراز امیدواری کرد با همکاری و همدلی هر چه بیشتر مشکلات جامعه عشایری رفع شود.

در پایان نیز با توجه به اتمام مهلت قانونی هیات مدیره،  انتخابات هیات مدیره و بازرس بصورت کتبی انجام شد. 

  • جلسه مجمع عمومي اتحاديه تعاوني هاي عشاير سيار استان فارس  برگزار شد
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top