شنبه 23 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

شرکت کارکنان اداره کل امور عشایر در مراسم راهپیمایی

حضور حماسی و پرشور کارکنان اداره کل امور عشایر در راهپیمایی  و اعلام انزجار از عوامل فتنه وعناصر آشوبگر 

  • شرکت کارکنان اداره کل امور عشایر در مراسم راهپیمایی
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top