یکشنبه 9 بهمن 1401
اداره کل امور عشایر استان فارس

حضور کارکنان اداره کل امور عشایر فارس در سالروز حماسه 9 دی ماه

حضور کارکنان اداره کل امور عشایر فارس در سالروز خروش انقلابی مردم بر علیه فتنه گران   

  • حضور کارکنان اداره کل امور عشایر فارس در سالروز حماسه 9 دی ماه
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top