دوشنبه 25 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی اداره کل امور عشایر فارس

مدیر کل امور عشایر فارس گفت: اداره کل امور عشایردر راستای برنامه محور نمودن اقدامات، در سال ۱۳۹۲ اقدام به تدوین برنامه راهبردی با افق سال ۱۴۰۴ مبتنی بر روش برنامه ریزی استراتژیک و با مدنظر قرار دادن شاخص‌های برخورداری عشایر از خدمات زیربنایی، نموده است.

بهرامی اظهار داشت: برنامه راهبردی و عملیاتی سال 99 با لحاظ نمودن برنامه راهبردی کلان به عنوان یک برنامه محوری و مدنظر قراردادن قانون ۵ ساله ششم و قانون بودجه سال ۱۳۹۹، دستورالعملها، آیین نامه ها و اسناد بالادستی مثل سند پیشران توسعه استان، برنامه های راهبردی سال 1399توسط اداره مطالعات اداره کل امور عشایر  تدوین شده است.

وی افزود: برنامه راهبردی با توجه به نامگذاری سال99 با عنوان جهش تولید توسط مقام معظم رهبری مبتنی بر ۳ محور است،که شامل تامین خدمات زیربنایی در جهت ارتقا شاخص‌های برخورداری و توسعه منابع انسانی در جامعه  عشایر وفق ردیف ۵ بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه، تنوع بخشی به اشتغال عشایر در جهت کاهش ضریب آسیب پذیری معیشت انها، تنوع بخشی به تولیدات عشایری با هدف جامعه و بازار پسندنمودن و به روزآوری محصولات عشایری می باشد.

مدیر کل امور عشایر فارس بیان داشت: برنامه های راهبردی سال 99 مبتنی بر شاخص‌های اختصاصی ۵گانه ارزیابی عملکرد شامل اسکان عشایر داوطلب، تامین خدمات زیربنایی جهت عشایر کوچنده (آب و راه)، جایگزینی سوخت فسیلی، زنجیره تولید گوشت قرمز و افزایش سالانه ۱۰ درصد سرمایه تشکل‌های عشایری لحاظ شده است.

 بهرامی گفت: برنامه عملیاتی سال 99 در ذیل برنامه راهبردی و شرح وظایف سازمانی ادارت زیرمجموعه معاونت توسعه و امور زیربنایی شامل ادارات مطالعات، عمران و امور زیربنایی، بهسازی و امور تولید و امور تعاونیها و نظام بهره برداری تدوین شده است و بر مبنای تخصیص اعتبارات مربوطه اجرا خواهد شد.

مدیر کل امور عشایر فارس در پایان اظهار داشت با توجه به برنامه راهبردی اداره کل، ضروریست سایر دستگاه های اجرایی، آیین ساماندهی عشایر و مصوبات هیات وزیران در برنامه سنواتی خود خدمات به جامعه عشایری را مد نظر قرار دهند.

 

  • تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی اداره کل امور عشایر فارس
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top