شنبه 20 خرداد 1402
اداره کل امور عشایر استان فارس

اختصاص 71 میلیارد تومان تسهیلات جهت حمایت از عشایر فارس

مدیر کل امور عشایر فارس از اختصاص 71 میلیارد تومان تسهیلات به عشایر فارس در سال 98 خبر داد.

روح الله بهرامی با اشاره به اینکه جامعه عشایر فارس با داشتن بیش از سه میلیون راس دام سبک نقش مهمی در اقتصاد و تامین نیازهای پروتئینی جامعه دارد افزود: در این راستا برای تقویت بنیان تولید عشایر تسهیلات زنجیره گوشت قرمز در اختیار عشایر قرار گرفت تا زمینه اشتغال برای خانواده، بهبود معیشت و افزایش درآمد برای این جامعه مولد و کم توقع فراهم شود.

مدیر کل امور عشایر فارس بیان داشت:  در سال 1398 از محل صندوق توسعه ملی بند ب تبصره 52، مبلغ 55 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش با کارمزد ده درصد با عاملیت بانک کشاورزی به استان فارس اختصاص یافت که خوشبختانه با استقبال خوب بهره برداران و همکاری بانک کشاورزی و بهره گیری از سهم سایر استان هایی که امکان جذب  برای آنها فراهم نبوده جمعاً شصت میلیاردو 780 میلیون تومان با جذب 109 درصد صورت گرفته است.   

وی بیان داشت: تسهیلات خشکسالی از ماده 10 و12 به مبلغ ده میلیارد و 320 میلیون تومان برای کمک به آسیب دیدگان ناشی از خشکسالی به این جامعه  اختصاص یافته، که این تسهیلات در قالب شرکت های تعاونی عشایری ، مدیریت بحران، گیاهان دارویی و صندوق خرد زنان که با جذب صد درصد در اختیار عشایر قرار گرفته است.

روح الله بهرامی افزود:در سال 1399 در صورت تامین  اعتبار، این تسهیلات با شرایط ذکر شده به جامعه هدف پرداخت خواهد شد.  

  • اختصاص 71 میلیارد تومان تسهیلات  جهت حمایت از عشایر فارس
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top