چهارشنبه 10 خرداد 1402
اداره کل امور عشایر استان فارس

حضور مهندس بهرامی مدیر کل امور عشایر فارس در برنامه تلویزیونی کاشانه

حضور مهندس بهرامی مدیر کل امور عشایر فارس در برنامه تلویزیونی کاشانه

  • حضور مهندس بهرامی مدیر کل امور عشایر فارس در برنامه تلویزیونی کاشانه
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top