شنبه 22 خرداد 1400
اداره کل امور عشایر استان فارس
تا انتخابات:

حضور مهندس بهرامی مدیر کل امور عشایر فارس در برنامه تلویزیونی کاشانه

حضور مهندس بهرامی مدیر کل امور عشایر فارس در برنامه تلویزیونی کاشانه

  • حضور مهندس بهرامی مدیر کل امور عشایر فارس در برنامه تلویزیونی کاشانه
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top