شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

تصویب پنج طرح پژوهشی اداره کل امور عشایر استان فارس

مدیر کل امور عشایر فارس گفت: در سال ۱۳۹۹، ۵ محور پژوهشی ماده 56 سال 1399 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس، تعیین و بر مبنای آن، عناوین پژوهشی به کارگروه ارائه شد و با دفاعیات علمی و فنی که از عناوین پیشنهادی اداره کل امور عشایر استان فارس در جلسات صورت گرفت که پنج عنوان پژوهشی مصوب شد.

روح الله بهرامی اظهار داشت: با روش متمرکز شدن اعتبارات پژوهشی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سال 1398 قراردادی به مبلغ ۶۰ میلیون تومان منعقد شد و در سال 1399 بیش از ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود که چندین برابر یک درصد اعتبارات پژوهشی ماده 56 اداره کل، است.

وی بیان داشت: هدف عمده این طرحهای پژوهشی اداره کل امور عشایر فارس تنوع بخشی به اشتغال و معیشت عشایر،جهت دهی به آموزش بهره برداران عشایری بر مبنای جهان بینی انها،شناخت وضعیت شاخص‌های بهداشتی در جامعه عشایر استان،شناسایی پتانسیلهای اقتصادی تولیدمحور عشایر با رویکرد صادرات می باشد.

مدیر کل امور عشایرفارس با بیان اینکه طی ۳ سال گذشته، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس اقدام به متمرکز نمودن اعتبارات پژوهشی موضوع ۵۶ نموده و هر ساله در قالب کارگروه آموزش و پژوهش ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، محورهای پژوهشی استان تعیین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.افزود:بر مبنای محورهای پژوهشی، عناوین پژوهشی از سوی دستگاه‌های اجرایی تهیه و پس از تصویب در کارگروه داوری توسط حداقل ۲ داور، طرحهای تایید شده توسط داوران در سامانه سمات وزارت کشور ثبت و تامین اعتبار و جهت انعقاد قرارداد به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شوند.

گفتنی است: نتیجه طرح پژوهشی سال ۱۳۹۶، با موضوع مناسب ترین روش گردآوری آب باران در ۳ شهرستان استان، به سازمان امور عشایر ایران جهت تامین اعتبار پروژه های پیشنهادی حاصل از طرح پژوهشی، ارسال شده و مبلغ قرارداد ان کمتر از ۱۷ میلیون تومان بوده است.

  • تصویب پنج طرح پژوهشی اداره کل امور عشایر استان فارس
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top