شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

خدمات رسانی به عشایرفارس در طول مسیر کوچ بهاره

مدیر کل امور عشایر فارس اظهار داشت: یکی از رسالت های مهم اداره کل امور عشایر ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان می باشد، که این امر به صورت مستمر از طریق مجموعه تشکل های عشایری استان فارس شامل یک اتحادیه مرکزی و 23 شرکت تعاونی عشایری در حال انجام می باشد.

روح الله بهرامی بیان کرد : عشایر کوچرو به دلیل کمبود بارش و خشکسالی مراتع به تبع جهت علوفه دام  در بین مسیر کوچ دچارمشکلاتی می شوند،در این راستاتلاش می گردد از نظر میزان علوفه مورد نیاز برای تعلیف دام و همچنین ارزاق عمومی شامل آرد و سایر کالاهای اساسی مورد حمایت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه علاوه بر آبرسانی حین کوچ که در مسیر در حال انجام می باشد افزود: با بررسی آمار توزیع نهاده های دامی و ارزاق عمومی، تاکنون بیش از سه هزار و 750 تن انواع علوفه شامل جو، کنسانتره دامی، ذرت و سایر علوفه، مقدار هزارو دویست تن آرد در طول یک ماه گذشته در مسیر کوچ عشایر از قشلاق به ییلاق در اختیار عشایر متقاضی قرار گرفته است. 

مدیر کل امور عشایر تصریح کرد: خوشبختانه در چند سال اخیر اقدامات موثری در جهت بهره مندی عشایر از خدمات بهداشتی صورت گرفته که از جمله این اقدامات تجهیز و راه اندازی کانکس خانه بهداشت سیار عشایری بوده که در حین کوچ نیز به عشایر کوچ رو خدمات ارائه می دهد.

 

  • خدمات رسانی به عشایرفارس در طول مسیر کوچ بهاره
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top