شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

مشارکت همگانی عشایر و مسئولین مربوطه برای گذر از خشکسالی

مدیرکل امور عشایر استان فارس در دیدار چهره به چهره با عشایر شهرستان اقلید گفت: برای گذر از این روزهای سخت خشکسالی مشارکت همگانی عشایر و مسئولین مربوطه را می طلبد.

بهرامی بیان داشت:  نظربه اینکه یکی از بزرگترین معضلات و مشکلاتی که با آن روبرو هستیم، خشکسالی است وبرای رفع عبور از این بحران همکاری تمام دستگاه های اجرایی از مهم ترین اولویت ها می باشد .

مدیر کل امور عشایردر ادامه گفت: خرید دام مازاد و حذفی دامداران عشایری،توزیع علوفه، آبرسانی سیار و پرداخت تسهیلات از برنامه های مهم در حال اجرا می باشد.  

قابل ذکر است توزیع پنل های خورشیدی و خانه های بهداشت عشایر سیار از جمله اقدامات مهم سایر دستگاه های اجرایی بوده  که به تدریج انجام می گیرد.  

 

  • مشارکت همگانی عشایر و مسئولین مربوطه برای گذر از خشکسالی
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top