شنبه 20 خرداد 1402
اداره کل امور عشایر استان فارس

آیین افتتاح پروژه برق رسانی منطقه عشایری خانه نهر شهرستان جهرم

نماینده مردم شهرستانهای جهرم و خفردر مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاح پروژه برق رسانی منطقه عشایری خانه نهر شهرستان جهرم گفت: نباید با عدم شناخت نسبت به عشایر آنها را به سمت شهر هدایت کنیم و عشایر باید در همین چادر ها به تولید بپردازند و در مجلس پیگیر بسته های معیشتی اقتصادی عشایر هستیم.

محمد رضا رضایی کوچی بیان کرد: قیمت نهاده و دام عشایر متناسب نیست، عشایر امروز با حداقل امتیاز دولتی کارآفرین است و اگر کمک ندهیم مولد را به مصرف کننده تبدیل می کنیم.

وی افزود: اعتبارات امسال بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای اولین بار، به حوزه محرومیت زدایی عشایر اختصاص داده شده است. 

مدیر کل امور عشایر استان فارس در این آیین گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

عبدالحمید کریمی با بیان اینکه عشایر نمونه عینی از اقتصاد مقاومتی است و تمامی مولفه های این اقتصاد را در این جامعه می توان دید افزود: با افتتاح این پروژه تعداد ۵۰ خانوار عشایری از نعمت برق بهره مند می شوند.

  • آیین افتتاح پروژه برق رسانی منطقه عشایری خانه نهر شهرستان جهرم
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top