جمعه 4 فروردین 1402
اداره کل امور عشایر استان فارس

اداره کل امور عشایر فارس برای چهارمین سال متوالی دستگاه برتر اجرایی استان فارس انتخاب شد

در بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی از ۱۸ دستگاه برتر که در کسب امتیاز کامل شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد، در بین دستگاه های اجرایی استان فارس موفق بودند، تجلیل بعمل آمد.

اقدامات برجسته دستگاه‌های اجرایی در زمینه پیگیری و تحقق مصوبات سفر رییس جمهور، تحقق خدمت رسانی و کسب رضایت مردم، تسهیل و ایجاد اشتغال، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و فرهنگ نماز از شاخص‌هایی بود که در کنار شاخص‌های ارزیابی عمومی و تکالیف قانونی و تخصصی هر دستگاه ملاک ارزیابی قرار گرفت و در نهایت اداره کل امور عشایر فارس در امر ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۰ و کسب امتیاز کامل در بعد شاخص های اختصاصی به عنوان دستگا‌های برتر سال ۱۴۰۰ در جشنواره معرفی شد.

لازم به ذکر است اداره کل امور عشایر فارس در شاخص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب حائز رتبه دوم در بین دستگاه های اجرائی استان گردید و همچنین دکتر صالحی رییس سابق اداره مطالعات اداره کل امور عشایر فارس به عنوان کارمند نمونه استانی در این جشنواره معرفی گردید.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top