چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

موکب اربعینی شهدای عشایر کشور ثبت و پروانه آن صادر شد

موکب شهدای عشایر با شماره ۱۴۰۲۶۴۱۵۳۰ در سامانه جامع موکب‌داران ثبت و پروانه آن صادر شد.

🔸شماره حساب برای کمک‌های مردمی به موکب شهدای عشایر: 
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران
شماره حساب ۲۶۰۱۷۰۴۰۳۰۱۶۵۲۷۰۰۱
شماره شبا: IR۶۸۰۶۰۰۲۶۰۱۷۰۴۰۳۰۱۶۵۲۷۰۰۱ 
شماره کارت: ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۵۱۷۵۳۴۲

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top