شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

🔵🔴 گوشت تولید قراردادی جامعه عشایری خرداد وارد بازار می‌شود

🔸مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان: تولید قراردادی ۵۰۰هزار راس دام عشایر منعقد شده و از اواخر خرداد گوشت قرمز تولیدی جامعه عشایری وارد بازار می‌شود.

🔹فضل خرم: سال گذشته با حمایت دولت قرارداد تامین ۱۲۲هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز را با جامعه عشایری منعقد کردیم و تاکنون ۹۵هزارتن از این نهاده توزیع شده است.

🔸امسال برای ۱.۵میلیون راس تولید دام با عشایر قرارداد منعقد می‌کنیم و ۳۰هزارتن گوشت قرمز در نیمه دوم سال به بازار عرضه می شود.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top