شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

دیدار فرماندار شهرستان خرامه با مدیرکل امور عشایر فارس

کریمی مدیرکل امور عشایر فارس:
نظارت بر خدمات ارائه شده به عشایر، از وظایف ذاتی ادارات کل امور عشایر استان ها میباشد

در دیدار هم اندیشی فرماندار شهرستان خرامه با مدیرکل امور عشایر فارس، برضرورت پیگیری مطالبات عشایر شهرستان از طریق مراجع قانونی تاکید شد.

در این دیدار کریمی مدیرکل امور عشایر فارس با اذعان بر نقش نظارتی ادارات کل امور عشایر استان ها طبق آیین نامه ساماندهی عشایر کشور گفت تمامی دستگاه های اجرایی استان موظف به خدمات دهی به جامعه عشایری همچون جوامع دیگر هستند.

مشروح خبر اطلاع رسانی خواهد شد.
كانال رسمی اطلاع رسانی اداره کل امور عشایر فارس: https://eitaa.com/ashayerfars عضو شوید

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top