دوشنبه 28 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

بازدید معاون توسعه امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران از مناطق عشایری حوزه شیراز

میزبان معاون توسعه امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران و هیئت همراه و روسای ادارات مطالعات امور عشایر استانهای کشور از مناطق عشایری حوزه شیراز بازدید کردند.

عشایر منطقه عشایری گیاه زار حوزه شیراز در این دیدار مسائل و مشکلات خود منجمله توزیع پنل، آبرسانی سیار، طرح های مرتع دار و... را مطرح نمودند.

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top