دوشنبه 28 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

پیام تبریک سروران گرامی آقایان احمدی میرقائد و جوانمردی

اندیشه و تلاش خدمتگزاران صدیق هیچ گاه از یاد نخواهد رفت

سروران گرامی آقایان احمدی میرقائد و جوانمردی

بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه تان در زمینه پیش بردن اهداف سازمان در زمان تصدی دفتر ساماندهی و هماهنگی سازمان امور عشایر ایران تقدیم می‌ دارم.
لذا از درگاه خداوند تبارک و تعالی، توفیق روزافزونتان را خواستارم.
عبدالحمید کریمی 
مدیرکل امور عشایر فارس

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top