دوشنبه 29 شهریور 1400
اداره کل امور عشایر استان فارس

ارائه خدمات به تشکل های عشایری :: واگذاری اراضی و مستحدثات به تشکل های عشایری

فرم اطلاعات خدمت/زيرخدمت جهت ارائه روي پايگاه اطلاع رساني دستگاه
عنوان خدمت :
شناسه خدمت :
مشخصات خدمت
شرح خدمت
نوع خدمت
ماهیت خدمت
سطح خدمت
نحوه آغاز خدمت
مدارک مورد نیاز
قوانین و مقررات بالادستی
 
 
 
 
 
 
 
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
ساعت ارائه خدمت
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
 
 
 
مبلغ(ریال)
شماره حساب (های) بانکی
access deny
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی خدمت :
پست الکترونیک :
تلفن گویا یا مرکز تماس :
تلفن همراه :
پیام کوتاه :
شناسه خدمات :
نمودار مراحل دریافت خدمت :
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top