دوشنبه 14 اسفند 1402
اداره کل امور عشایر استان فارس

تفاهم نامه همکاری

تفاهم نامه های منعقده اداره کل امور عشایر فارس با دستگاه های اجرایی استان

 

1- تفاهم نامه همکاری مشترک با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 10/3/85

2- تفاهم نامه همکاری مشترک با بیمه ایران25/8/88

3- تفاهم نامه همکاری مشترک با اداره کل تعاون10/2/90

4- تفاهم نامه همکاری مشترک با اداره کل کمیته امداد امام خمینی24/7/90

5-تفاهم نامه همکاری مشترک با دفاتر پیشخوان خدمات دولت27/11/90

6- تفاهم نامه همکاری مشترک با شرکت پست و پست بانک21/2/91

7- تفاهم نامه همکاری مشترک با اداره کل راه و شهرسازی10/3/91

8- تفاهم نامه همکاری مشترک با اداره کل ثبت و احوال2/5/91

9- تفاهم نامه همکاری مشترک با مدیریت سامد21/8/91

10- تفاهم نامه همکاری مشترک با موسسه دانش بنیان فکر برتر1/9/93

11-ستاد اقامه نماز استان1/10/95                                                      

12-محیط زیست15/10/95

13- اداره کل دامپزشکی استان2/11/95

14-موسسه سرم سازی رازی شعبه شیراز10/11/95

15-آموزش و ترویج جهاد کشاورزی15/12/95

16-تفاهم نامه همکاری مشترک با اداره کل تبلیغات اسلامی25/12/95

17- جمعیت هلال احمراستان10/2/96  

18- مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی3/2/96   

19- دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بهداشت و درمان1/3/96 

20-معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منبع استانداری فارس1/4 /96

21-نظام صنفی کشاورزی استان فارس15/8/96

22-استانداری – ارشاد – کانون فرهنگی هنری مساجد1/9/96

23-نظام مهندسی کشاورزی استان فارس15/9/96                  

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top