شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

پدافند غیر عامل

فایلعنوان
1402-بند ز تبصره 71402-بند ز تبصره 7
1402-بند س تبصره 191402-بند س تبصره 19
1402-سند راهبردي پدافند سايبري كشور1402-سند راهبردي پدافند سايبري كشور
1402-نظام جامع عملياتي پدافند سايبري كشور1402-نظام جامع عملياتي پدافند سايبري كشور
1402-قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل1402-قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل
1395-قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور1395-قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
1397--آیین نامه اجرایی ماده ۵۸ قانون احکام دائمی موضوع پدافند غیرعامل1397--آیین نامه اجرایی ماده ۵۸ قانون احکام دائمی موضوع پدافند غیرعامل
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top