چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

پرسش های متداول

1-نحوه ملاقات با مدير كل امور عشاير فارس به چه صورت انجام مي پذيرد ؟

با حضور ارباب رجوع در اداره كل ، دفتر مديريت درخواست ملاقات با مدير كل را در ميان مي گذارد و يا به صورت تماس تلفني با شماره 07132355099درخواست وقت ملاقات مي نمايد . بعد از هماهنگي با مدير كل وقت ملاقات گذاشته شده و طي تماسي با ارباب رجوع تاريخ و ساعت حضور را به اطلاع مي رسانند .معمولا روز هاي ملاقات روز يك شنبه ها و در صورت ضرورت روز هاي ديگر هم مي باشد.

2-درخواست تحویل آب بصورت روزانه یا هفتگی را دارم به کجا مراجعه کنم؟ 

درخواست خود را به اداره امور عشایر شهرستان تحویل دهید تا برای شما نوبت بندی شود.

3- برای بهسازی چشمه و یا قنات چه باید کرد؟ 

درخواست خود را به اداره امور عشایر شهرستان تحویل تا آنها پس از بررسی اقدام کنند

4-راه موجود ما کم عرض و خطرناک است به کجا مراجعه کنم؟ 

درخواست خود را به اداره امور عشایر شهرستان و یا بخشداری محل تحویل تا آنها بررسی و اقدام کنند

5-درخواست راه کشانی دارم راه ما بسته است؟ 

درخواست خود را به اداره امور عشایر شهرستان ارائه تا در اسرع وقت اقدام شود

6-اراضی کشاورزی نیاز به تسطیح دارند به کجا مراجعه کنم؟

درخواست خود را به مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارائه تا اقدام نمایند

7-نحوه ارائه تسهيلات به عشاير چگونه است ؟

با حضور در اداره امور عشاير و مراجعه به قسمت اعتبارات با توجه به بودن اعتبار تخصيص از مديريت بانكها به شعب معرفي نامه بر اساس عشاير كوچنده بودن صادر و با حضور در بانك و تهيه مدارك مربوط به تسهيالت اقدام نمايند.

8-خدماتي كه اداره كل امور عشاير فارس ارائه مي دهد چه خدماتي است و عشاير چگونه مي توان از اين خدمات بهره مند شوند ؟

ارائه خدمات به كوچندگان شامل پروژه هاي : 

مرمت و نگهداري راههاي عشايري در صورت تامين اعتبار راهسازي و راهگشايي هم بنا به ضرورت صورت مي گيرد

 تأمين آب شرب و دام عشاير سيار با تانكر

 ساماندهي ايلراهها و اطراقگاه ها

احداث آب انبار و سطوح صيقلي

 اليروبي و مرمت قنوات و بهسازي چشمه

 احداث استخر و كانال هاي آبرساني كشاورزي

 برقرساني به چاههاي آب كشاورزي

عمليات اجرائي اسكان شامل پروژه هاي : 

تأمين آب اشاميدني عشايردر كانون هاي اسكان

 تأمين برق كانون هاي اسكان

 تأمين راه كانون هاي اسكان

 تسطيح و آماده سازي سايت مجتمع هاي دامداري

 كمك به احداث مسكن

تجهيز چاههاي كشاورزي وتأمين آب كشاورزي

 تسطيح و آماده سازي سايت مجتمع هاي توليدي

 تأمين آب مجتمع هاي توليدي و صنعتي تسطيح زمين هاي كشاورزي(گلخانه)

جايگزيني سوخت فسيلي و ترويج انرژي هاي نو شامل پروژه هاي :

احداث تهيه و نصب مخزن نفت سفيد

 انبار ذخيره سيلندر گاز مايع

 ترويج سلولهاي خورشيدي و انرژيهاي نو- حمام- روشنائي و ... سال جاري شروع شده است

مطالعات جامع مناطق عشايري شامل پروژه هاي :

مطالعات شناسايي كانون هاي اسكان

 مطالعات نيمه تفصيلي كانون هاي اسكان

 مطالعات تفصيلي - اجرائي كانون هاي اسكان

 امكان سنجي توسعه فعاليت ها و ايجاد فرصت هاي شغلي

بهسازي امور توليد و اشتغال شامل پروژه هاي : 

وظايف امور دام جهاد كشاورزي

 آموزش هاي فني و حرفه اي

 مديريت كوچ

 تجهيز اطراق گاه ها

فایلعنوان
پرسش های متداولپرسش های متداول
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top