جمعه 11 آذر 1401
اداره کل امور عشایر استان فارس

لیست مسئولین ستادی و شهرستانی

 

 

 

لیست مدیران ستادی اداره کل امور عشایر استان فارس

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

شماره تماس

ایمیل

عبدالحمید کریمی

مدیرکل

32355099 داخلی 123

modir@ashayerfars.ir

حجت الاسلام وحید شهوندی

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه

32355099 داخلی 150

 

علی معتضدیان

معاون توسعه مدیریت و منابع

32355099 داخلی 128

edari@ashayerfars.ir

جاوید حیاتی

معاون توسعه و امور زیربنائی

32355099 داخلی 122

omran@ashayerfars.ir

ایوب تاج بخت

رئیس حوزه مدیریت

32355099 داخلی 126

modir@ashayerfars.ir

امیر بیات شاه پرست

رئیس اداره تعاونی ها و مشارکت های مردمی

32355099 داخلی 160

fanavari@ashayerfars.ir

علیرضا شمشیری

رئیس اداره بهسازی و امور تولید

32355099 داخلی 157

behsazi@ashayerfars.ir

مسعود یوسفی

رئیس اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

32355099 داخلی 161

fanavari@ashayerfars.ir

بابک گودرزی

رئیس اداره عمران و امور زیربنائی

32355099 داخلی 138

omran@ashayerfars.ir

حسین عاطفت دوست

رئیس اداره امور اداری

32355099 داخلی 130

edari@ashayerfars.ir

فضل اله شاسوندی

ذیحساب و رئیس اداره امور مالی

32355099 داخلی 112

mali@ashayerfars.ir

اسماعیل زارعی

مسئول دفتر ساماندهی و هماهنگی

32355099 داخلی 136

 

مسعود علیائی

مسئول حراست

32355099 داخلی 140

 

قاسم سروش نیا

مسئول بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

32355099 داخلی 159

bazrasi@ashayerfars.ir

باقر سرخ گلی

مسئول واحد حقوقی

32355099 داخلی 146

hoghooghi@ashayerfars.ir

مرجان حسینی

مسئول فناوری اطلاعات

32355099 داخلی 155

fanavari@ashayerfars.ir

سعید صالحی

مسئول مطالعات

32355099 داخلی 115

motaleat@ashayerfars.ir

محمد مهدی ناصری

مسئول ماشن آلات

32355099 داخلی 102

 

مریم ایزدی

مسئول روابط عمومی

32355099 داخلی 162

ravabetomomi@ashayerfars.ir

ساسان سترگ

مسئول تسهیلات

32355099 داخلی 131

tashilat@ashayerfars.ir

عبدالهادی شیخ متقی

مسئول امور قراردادها

32355099 داخلی 143

gharardad@ashayerfars.ir

علیرضا مسعودی فر

مسئول gis  و سنجش از دور

32355099 داخلی 149

 

 

 

 
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top