دوشنبه 28 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

فرآیندهای کاری

  • فرایند مطالعه کانونهای اسکان عشایری
فایلعنوان
فرایند ارتباط با مشتریفرایند ارتباط با مشتری
فرایند اسکانفرایند اسکان
فرایند اشتغالزایی صندوق خردفرایند اشتغالزایی صندوق خرد
فرایند آب رسانیفرایند آب رسانی
فرایند تامین برقفرایند تامین برق
فرایند تامین سوختفرایند تامین سوخت
فرایند تامین نهاده های دامیفرایند تامین نهاده های دامی
فرایند توسعه اشتغال بهسازیفرایند توسعه اشتغال بهسازی
فرایند توسعه اشتغالفرایند توسعه اشتغال
فرایند راه گشاییفرایند راه گشایی
فرایند مدیریت کوچفرایند مدیریت کوچ
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top