دوشنبه 14 اسفند 1402
اداره کل امور عشایر استان فارس

فرآیندهای کاری اداره کل

فایلعنوان
فرایند ارتباط با مشتریفرایند ارتباط با مشتری
فرایند اسکانفرایند اسکان
فرایند اشتغالزایی صندوق خردفرایند اشتغالزایی صندوق خرد
فرایند آب رسانیفرایند آب رسانی
فرایند تامین برقفرایند تامین برق
فرایند تامین سوختفرایند تامین سوخت
فرایند تامین نهاده های دامیفرایند تامین نهاده های دامی
فرایند توسعه اشتغال بهسازیفرایند توسعه اشتغال بهسازی
فرایند توسعه اشتغالفرایند توسعه اشتغال
فرایند راه گشاییفرایند راه گشایی
فرایند مدیریت کوچفرایند مدیریت کوچ
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top