شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

چارت سازمانی

  • چارت سازمانی مصوب
  • شرح وظایف ادارات شهرستانی
  • شرح وظایف اداره کل
فایلعنوان
شرح وظایف اداره کلشرح وظایف اداره کل
شرح وظایف ادارات شهرستانیشرح وظایف ادارات شهرستانی
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top