شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

خدمات الکترونیک

13022450000 - ارائه خدمات به تشکل های عشایری
13022451000 - ارائه خدمات فنی - زیر بنایی و حمایتی به عشایر
13022452000 - ارائه آمار و اطلاعات عشایر
13022453000 - تامین و توزیع سوخت فسیلی و توسعه انرژی های نو به عشایر
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top