شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

تقدیرنامه ها و افتخارات

 • 1402-کارمند نمونه اکبر فرهادی
 • 1401-کارمند نمونه سعید صالحی
 • 1400-کارمند نمونه جاوید حیاتی
 • 1400-پژوهشگر برتر سعید صالحی
 • 1399-کارمند نمونه سعید صالحی
 • میز ارتباطات مردمی
 • حوزه تامین غذا
 • داده و اطلاعات
 • ارزیابی عملکرد
 • پشتیبانی از فعالیت های گزینش
 • گردشگری
 • اثر بخشی در حوزه عشایر
 • برنامه توسعه اقتصادی
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top