شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

سیمای عشایر استان

1-مقدمه

در سده اخير که گفتمان توسعه بر ايران حکمفرما بوده، لزوم توجه به ارتباط ارگانيک بين سه شيوه زيست جاري در کشور (کوچ نشيني، روستانشيني و شهرنشيني) جهت حصول توسعه پايدار و متوازن، امري ضروري و شايسته توجه است. بر همين مبنا، و به دليل تاثيرات کمتر و بطئي‌تري که جامعه عشايري از روند تجدد جاري پذيرفت در تاريخ معاصر هدف تلاش‌هاي متعدد برنامه‌ريزان و مسوولان امر براي اسکان، يکجانشيني و فرايند ادغام هر چه سريعتر در پيکره ملي کشور قرار گرفت (مقدسی و احمدی، 1393).

در گذشته عشایر با سه عنصر قبیله‌ای (به عنوان سازمان اجتماعی)، کوچ‌نشینی (به عنوان شیوه معیشت) و دامداری (به عنوان شیوه تولید) شناخته می‌شدند (شهبازي، 1369). دام، آب، مرتع و کوچ، الفباي زندگي و معيشت عشاير را تشکيل داده که وابستگي دام​ به آب و مرتع، کوچ را ناگزير و عامل محرک مهاجرت افراد از مکاني به مکان ديگر مي‌کرد (مشيري، 1372). اما با گذشت زمان و تغييرات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اکولوژيکي، بيولوژيکي و اقليمي، جامعه عشاير نيز از اين تغييرات متاثر گرديد اگرچه سرعت تغييرات آن به مثابه جامعه شهري و روستايي نبود. گرايش به اسکان و يکجانشيني و فاصله گرفتن از زندگي کوچ نشيني، حداقل تغييرات با پيامدهاي وسيع در جامعه عشاير بود که در سال‌هاي گذشته نرخ افزايشي داشته است.

حرکت جوهره جامعه عشایر است، اما وجه مشترک جامعه عشایر چه در حال کوچنده و چه اسکان یافته آن، اقتصاد تولیدی (Production Economic) است. اقتصادی که بر خلاف اقتصاد مصرفی جامعه شهری و اقتصاد نیمه تولیدی ـ نیمه مصرفی جامعه روستایی، تمام اعضای خانوار از خردسال تا کهنسال، در فرایند تولید دخیل هستند. نوع معیشتی که بالاترین نرخ اشتغال و پایین‌ترین نرخ بیکاری را در خود جای داده است و به نوعی، نقش "پدافند اقتصادي" اين جامعه انکارناشدني است. به علت ویژگی حرکت جامعه عشایر، رویکرد خدمات‌رسانی به این جامعه، اساسا باید از یک رویکرد تقاضامحوری و نشسته به یک رویکرد عرضه‌محوری و ایستاده و همچنین متناسب شدن خدمات پشتیبانی با ویژگی جامعه عشایر (به صورت پرتابل و قابل جابجایی) نه برعکس، تغییر کرده باشد. اگرچه، بیان توضیحات در مورد اقتصاد تولیدمحور بر همگان روشن است اما، این اقتصاد، نیاز به سیستم پشتیبانی تولید (Production Supporting System) دارد تا ضمن تداوم رونق آن، در شرایط امروزی که اقتصاد نفتی به پاشنه آشیل کشور تبدیل شده است، با تمرکز بر فعالیت‌های حمایت‌گرانه و تغییر شیوه تولید از یک نظام سنتی به یک نظام با مقتضیات زمانی عصر ارتباطات، تولید و صادرات کالای ایرانی عشایر با جهت‌گیری به سمت اقتصاد دانش‌محور (Knowledge-oriented Economic) و در نهایت، ایجاد ارزش افزوده جهت جامعه عشایر (Value Added for Nomad Society) را در پی داشته باشد. در این بین، زنان که نیمی از جامعه ارزشمند تولیدگر عشایر را تشکیل می‌دهد، نیاز به توانمندسازی اقتصادی (Women's Economic Empowerment) دارند. اگرچه فعالیت‌های پشتیبانی سازمان امور عشایر در قالب تسهیلات ارزان قیمت ماده 52 قانون الحاق 2، اعتبارات خشکسالی ماده 10 و 12 و تجهیز شبکه تعاونهای عشایری و تشکیل و تثبیت صندوقهای خرد زنان در حال انجام است، اما سیستم پشتیبانی تولید این جامعه که در تولید غذای کشور نقش دارد، نیاز به یک بازنگری در تئوری‌ها و برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات، متناسب با تغییرات و الزامات بیرونی است.

از منظر دیگر، زندگی عشایری، نماد "اقتصاد مقاومتی" و نمونه بارز "تولید کالای ایرانی" است و اين جامعه به علت زندگي در عرصه هاي مرتعي، حافظان اصلی منابع طبیعی و محیط‌زیست و به نوعي نماد "جامعه سبز" بوده و به علت توانمندي توليدي آنها، در "امنيت غذایی و معيشت پايدار" کلان و خرد کشور نقش بي‌بديلي دارند.

عشاير استان فارس به عنوان یک نمونه بزرگ از جامعه عشایر کشور، با حضور در بیش از 1240 استقرارگاه عشایری در سطح استان (نقشه 1)، "حافظان امنيت سرزميني" استان بوده و نقش "پدافند غيرعامل" ويژه​اي دارند که مي‌بايست در برنامه​ريزي‌هاي استاني و ملي، به اين جايگاه آنها توجه ويژه گردد و این جامعه، ذخیره ژنتیکی فرهنگی کشور و استان بوده که نقطه جذاب ديگري از "پدافند فرهنگي" جامعه عشاير فارس است. در اين بين، اين جامعه در قالب 23 شرکت تعاونی و يک اتحادیه تعاونی‌های عشایری متشکل شده و مشارکت اجتماعی زنان در قالب تقریبا 70 صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری (نقشه 2)، زمينه​سازي و اجرا شده است که به عنوان يک "سرمايه اجتماعي" عظيم استاني به شمار مي​روند.

از طرفی، امروزه صاحب‏نظران توسعه، بر مشارکت مردم در طرح‏ها، پروژه‏ها و برنامه‏های توسعه، به عنوان راهبردی برای کاهش تصدی‏گری دولت تأکید دارند و بر این باورند که به سبب روند افزایش روزمره، هزینه‏های دولت از یک‏سو و عدم توانایی آنها در اجرا، نگهداری و بهره‏برداری بهینه از طرح‏ها از سوی دیگر، در متولیان دولتی این تفکر را ایجاد کرد که با جلب مشارکت مردم در این زمینه، علاوه بر امکان بهره‌گیری از دانش بومی و محلی، افزایش پتانسیل و قابلیت پذیرش مردمی، توزیع عادلانه امکانات و تأمین بخشی از منابع مالی پروژه‏ها از سوی مردم، پایداری و تداوم بهره‏برداری بهینه از طرح‏ها را نیز تضمین خواهد نمود. براساس تجربه‏های گذشته، برنامه‌های اجرایی بدون مشارکت ذینفعان اصلی طرح‏ها، محکوم به شکست بوده و باعث اتلاف منابع می‌گردد. در صورتی‏که ذینفعان، پروژه را برای خود بدانند، از آن مراقبت و محافظت خواهند نمود و در صورت استهلاک و تخریب، خود مجدداً در پی مرمت و بازسازی آن خواهند بود. بدیهی است طرح‏هایی که با خواست و ارزش‏های مردم محلی هماهنگ و همسو باشد، قطعاً مشارکت همه جانبه اهالی در بهره‌برداری و حفظ و نگهداری از آن دنبال خواهد داشت.

در هر حال، توسعه پایدار جامعه عشایری، فرآیندی است که در آن سیاست‌های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی و دیگر سیاست‌ها چنان طراحی شده باشند که از نظر اقتصادی، اجتماعی و بوم شناسی پایدار باشد. جامعه عشایری به عنوان جامعه سوم در کنار سایر جوامع (شهری - روستایی) در ایران به جامعه‌ای اطلاق می‌شود که معیشت مبتنی بر دامداری، و استفاده از مراتع می‌باشد (شکور و همکاران، 1395). به طوریکه در سالهای گذشته و بویژه در برنامه ششم توسعه، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت، تامین زیرساخت‌های جامعه عشایری به ویژه تامین آب شرب و بهداشتی آنان مورد توجه قرار گرفته است بطوریکه در بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه، افزایش سالانه 5 درصد در شاخص‌های برخوداری جامعه عشایر در طی سالهای اجرای برنامه، تکلیف گردیده است. این موضوع به لحاظ اهمیت، جایگاهی بی‌بدیل در حفظ سلامت، کارآمدی، عدم مهاجرت از بخش تولید و در نهایت، توسعه پایدار کشور داشته و خواهد داشت.

در جغرافیای ایران، موضوع تامین آب به عنوان مهمترین نهاده تولید و ابزار بهداشت و سلامت، از اهمیت بسیار بالایی برخودار بوده و شکل‌گیری تعداد زیادی آبادی در کشور، گواه این موضوع است. مساله تامین و در دسترس قراردادن آب، در خصوص جامعه عشایر که از پراکنش بالاتر و با حجم جمعیتی کمتر در استقرارگاه‌های عشایری قراردارند و نیاز آبی علاوه بر شرب انسانی، شامل شرب دام نیز می‌گردد ، به یک مساله چند بعدی تبدیل شده است. بطوریکه در حدود یک دهه است، آبرسانی سیار سیستماتیک، به یک شرح وظیفه سازمانی سازمان امور عشایر ایران تبدیل شده است و تامین هزینه‌های مترتب بر آن، به معضلات بیش از پیش افزوده است.

1-سیمای جامعه عشاير استان فارس

استان فارس با دارابودن تنوع اقليمي گرمسيري و سردسيري، موجب سازگاري و شكل​گيري بزرگترين جامعه عشايري كشور در اين استان شده است. بطوريكه از 5/8 ميليون هكتار عرصه​هاي قابل تعليف استان، حدود 7/5  ميليون هكتار آن (67 درصد) قلمرو زيست عشاير محسوب مي‌گردد. عشاير استان با جمعيت قشلاقي 147.821 نفر و 27.279 خانوار (جمعيت ييلاقي 132.272 نفر و 24.720 خانوار)، در قالب سه ايل قشقايي (حدود 50 درصد)، ايل خمسه (حدود 26 درصد)، ايل لر (ممسني و بويراحمد در حدود 13 درصد) و 8 طايفه مستقل جشني و چهارراهي، کوه آتش (جبل‌نارويه)، كهمره سرخي، كهمره نودان، كهمره جروق، متفرقه محلي داراب و متفرقه محلي فيروزآباد و در 19 زيست​بوم، در محدوده اين استان به فعاليت دامداري مشغول هستند.

جامعه عشاير استان يک جامعه جوان بوده که درصد جمعيت جوان با دامنه سني 35-18 سال آن، حدود 45 درصد کل جمعيت عشاير استان مي‌باشد. از جمعيت 4.851.274 نفري استان براساس سرشماري سال 1395، جامعه‌ي عشاير، حدود 047/3 درصد از جمعيت استان و 12.5 درصد جمعيت عشاير کشور، را در اختيار دارد که به عنوان جامعه سوم استان و قطب عشايري کشور، به شمار مي​رود.

 

جدول 1: ساختار جمعيتي عشاير استان فارس بر حسب ساختار ايلي و طوايف مستقل

رديف

ايل / طوايف مستقل

خانوار

جمعيت (نفر)

درصد

1

ايل قشقايي

13620

73493

8/49

2

ايل خمسه

7341

37528

4/25

3

ايل لر (ممسني و بويراحمد)

3572

22320

15

4

طوايف مستقل

2746

14449

8/9

جمع كل

27279

147790

100

 

(منبع: نتايج سرشماري عشاير کوچنده سال 1387)

 

عشاير استان فارس با جمعیت 147790 نفری، با حضور در 1241 استقرارگاه عشایری (نقشه 1) و در محدوده تقسیمات کشوری همه‌ی 36 شهرستان‌ استان (جدول 2) و تردد از مسير ايلراه‌هاي عشايري موجود در پهنه استان (نقشه 2)، حافظان امنيت سرزميني و نقش پدافند غيرعامل ويژه​اي دارند که مي​بايست در برنامه‌ريزيهاي استاني و ملي، به اين جايگاه آنها توجه ويژه گردد. این جامعه با اقتصاد تولیدی، به علت زندگي در عرصه‌هاي مرتعي استان فارس، حافظان اصلی منابع طبیعی و محیط زیست استان و به نوعي نماد "جامعه سبز" بوده و به علت توانمندي توليدي آنها بویژه تولید گوشت قرمز با نگهداشت حدود 3 میلیون راس دام کوچک (جدول 2)، در "امنيت غذایی و معيشت پايدار" ملی و استانی نقش بي بديلي دارند.

عشاير به عنوان قشر توليدکننده، سالانه 44 درصد صنایع دستی استان (برابر با 57000 متر مربع انواع صنايع دستي)، 260.000 تن تولید سالانه انواع محصولات زراعی و باغی، بهره‌برداری از 5/7 میلیون هکتار (معادل 67 درصد مراتع استان) در زمینه تولید گیاهان داروئی، پرورش زنبور عسل و دامداری، تولید بیش از 20 هزارتن گوشت قرمز به واسطه بهره‌مندی از بیش از 3 میلیون راس دام سبک و توليد حدود 50 هزارتن انواع فرآورده​هاي لبني توليدات دارند که به لحاظ "پدافند اقتصادي" نقش اين جامعه انکارناشدني است. در کنار اين پتانسيل​هاي بالفعل جامعه عشاير، پتانسیل بالقوه گردشگری عشایری در نقاط مختلف استان (نقشه 3)، نقطه جذاب ديگري از "پدافند فرهنگي" جامعه عشاير فارس است.

براساس برآوردهای اداره کل منابع طبیعی و‌آبخیزداری استان فارس، وسعت عرصه‌هاي منابع طبيعي استان حدود 10950000 هكتار مي‌باشد كه شامل 25/1 ميليون هكتار جنگل، 2/1 ميليون هكتار بيابان و 5/8 ميليون هكتار مرتع می‌گردد. از سطح كل عرصه هاي منابع طبيعي حدود 9.855.000 هكتار عرصه‌هاي قابل تعليف و بقيه را درياچه ها، شوره‌زارها، تپه‌هاي ماسه‌اي، شيب‌هاي تند و توده هاي سنگي شامل مي‌شود.

از نظر فصل بهره‌برداري، وسعت مراتع ييلاقي استان 3720263 هكتار و وسعت مراتع قشلاقي 6134737 هكتار مي‌باشد. ميزان متوسط توليد علوفه در مراتع ييلاقي 148 كيلوگرم در هكتار و در مراتع قشلاقي 95 كيلوگرم در هكتار برآورد شده است. كل دام موجود در استان معادل 11880900 واحد دامي بوده كه 5228290 واحد دامي، مازاد بر ظرفيت مراتع استان وجود دارد كه اين امر موجب تخريب شديد پوشش و سير قهقرايي مراتع استان گرديده است. عشاير، بهره‌برداران و صاحبان اصلي عرصه‌هاي قابل تعليف استان هستند، بطوريكه از 5/8 ميليون هكتار عرصه‌هاي قابل تعليف، حدود 7/5 ميليون هكتار آن (67 درصد) قلمرو زيست عشاير به حساب مي‌آيد. يقينا در گذشته، وسعت قلمرو در اختيار عشاير بيش از اين مقدار بوده است. رشد جمعيت، توسعه شهرها و مراكز صنعتي، تخريب و تبديل اراضي مرتعي و توسعه اراضي كشاورزي و باغات، منجر به كاهش سطح مراتع گرديده است بطوريكه امروزه مراتع عشاير در بحراني‌ترين شرايط خود قرار گرفته است. متوسط مرتع يك خانوار عشايري در مناطق ييلاقي و قشلاقي مجموعاً حدود 200 هكتار است. كه به هيچ وجه پاسخگوي نياز غذايي دام عشاير نيست. از طرفي افزايش شديد دام گذاري روي مراتع، سير تخريب آن را دو چندان ساخته است.

مناطق ييلاقي عشايراستان فارس در شهرستانهاي آباده، اقليد، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد، ارسنجان، سپيدان، مرودشت و شيراز واقع شده كه جمعاً ميزان 2278476 هكتار از عرصه هاي مرتعي در اين شهرستان‌ها در اختيار تعداد 24720 خانوار عشايري مي باشد. اين مراتع حدود 40 درصد از كل مراتع عشاير استان را در بر مي‌گيرد. قابل ذكر است كه ييلاق برخي از خانوارهاي عشايري استان، در استانهاي اصفهان و كهكيلويه و بويراحمد واقع شده است.

همچنين مناطق قشلاقي عشاير استان در شهرستانهاي ممسني، رستم، كازرون، فراشبند، فيروزآباد، قيروكارزين، خنج، لار، لامرد، مهر، جهرم، استهبان، فسا، سروستان، داراب، زرين دشت، ني ريز و شيراز واقع شده كه جمعاً ميزان 3456148 هكتار از عرصه هاي مرتعي در اين شهرستانها در اختيار تعداد 27279 خانوار عشايري قرار دارد. قابل ذكر است كه قشلاق برخي از خانوارهاي عشايري استان، در استانهاي بوشهر و كهكيلويه و بويراحمد واقع شده است. همچنين شهرستانهاي مرودشت، كوار و سروستان به عنوان ميانبند عشاير استان محسوب مي گردند. مدت زمان حضور عشاير استان در مناطق ييلاقي، قشلاقي و ميانبند براساس شرايط آب و هوايي و طوايف مختلف متفاوت است ولي بطور متوسط معمولاً عشاير استان حدود 4 ماه از سال را در ييلاق، 7 ماه از سال را در قشلاق و 1 ماه از سال را در طول مسير كوچ و در ميانبند سپري مي نمايند. در جدول 3، مساحت مراتع عشایری و میزان تولید علوفه آنها به تفکیک شهرستان و نوع مرتع (ییلاقی و قشلاقی) آورده شده است.

تا سال 1400، تعداد 132 کانون توسعه اسکان عشایری در استان فارس در شرایط مطالعه و انجام عملیات اجرایی قرار گرفته که از این تعداد، 88 کانون اسکان از نوع کانونهای اسکان حمایتی یا خودجوش بوده و 144 کانون دیگر، شامل 48 کانون اسکان هدایتی دارای سکونت و مابقی، در فرایند مطالعه هستند (جدول 4). لازم به ذکر است فرایند مطالعه تا اجرای کانونهای اسکان براساس فلوچارت 1 و با محوریت اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و انجام استعلام‌های 12گانه از دستگاههای اجرایی مختلف و طرح موضوع در جلسات مختلف و در نهایت جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان پیگیری و تصویب می گردد. پس از آن، بعد از صدور کد آبادی دستگاههای اجرایی با توجه به شرح وظایف سازمانی، نسبت به تامین خدمات زیربنایی جهت کانون اسکان اقدام می نمایند. در جدول 5، کانونهای اسکان دارای سکونت به تفکیک شهرستان آورده شده است.

در اين بين، جامعه عشایر استان، در قالب 23 شرکت تعاونی و يک اتحادیه تعاونی‌های عشایری متشکل شده (جدول 6) و مشارکت اجتماعی زنان در قالب تقریبا 90 صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری (نقشه 4)، زمينه​سازي و اجرا شده است که به عنوان يک "سرمايه اجتماعي" عظيم استاني به شمار مي​روند.

 

جدول 2: فراوانی جمعيت انسانی و دامی شهرستانهای استان فارس سرشماری سال 1387 و سرشماری سال 1402

ردیف

شهرستان

جمعیت (خانوار)

جمعیت دامی (راس)

جمعیت ییلاقی

جمعیت قشلاقی

جمع

تعداد دام در فصل قشلاق

تعداد دام در فصل ییلاق

1

آباده

1940

0

1940

0

223100

2

ارسنجان

183

332

515

36849

21118

3

استهبان

0

347

347

38514

0

4

اقليد

4020

13

4033

1443

644624

5

بوانات و سرچهان

2264

51

2315

5660

261266

6

پاسارگاد

807

59

866

6548

93128

7

جهرم و خفر

295

1719

2014

190792

34043

8

خرمبيد

797

134

931

14873

91974

9

خنج

5

1389

1394

154165

577

10

داراب

321

1180

1501

130968

37043

11

رستم

191

1684

1875

186907

22041

12

زرين دشت

381

707

1088

78470

43967

13

سپيدان و بیضا

2503

226

2729

25084

288846

14

سروستان

224

163

387

18091

25850

15

شيراز و زرقان

4402

849

5251

131745

534648

16

فراشبند

50

3732

3782

414215

5770

17

فسا

429

677

1106

75140

49507

18

فيروزآباد

2007

1387

3394

153943

231608

19

قيروكارزين

59

1688

1747

187351

6809

20

كازرون و کوهچنار

289

3340

3629

370707

33351

21

خرامه

172

274

446

31510

19780

22

كوار

59

64

123

7360

6785

23

گراش

0

131

131

15065

0

24

لارستان و اوز

282

1952

2234

231192

32543

25

لامرد

103

273

376

30300

11886

26

مرودشت

1454

213

1667

23641

167792

27

ممسني

1429

4225

5654

468933

164907

28

مهر

0

68

68

7547

0

29

نيريز و بختگان

54

402

456

44618

6232

جمع کل

         24,720

         27,279

 

       3,081,631

       3,059,193

 

 

 

 

ادامه جدول 2: نتایج تایید نشده سرشماری نفوس سال 1402 عشایر کوچنده به روش ثبتی مبنا

ردیف

نام شهرستان

جمعیت قشلاقی

جمعیت ییلاقی

تعداد خانوار ثبت و تایید شده تا 14000426

تعداد خانوار ثبت و تایید نشده تا 14020315

اختلاف خانوارهای ثبت و تایید شده

تعداد خانوار ثبت و تایید شده تا 14000426

تعداد خانوار ثبت و تایید نشده تا 14020315

اختلاف خانوارهای ثبت و تایید شده

1

آباده

32

26

-6

2636

1534

-1102

2

ارسنجان

378

368

-10

342

356

14

3

استهبان

55

60

5

49

62

13

4

اقلید

48

64

16

4874

4488

-386

5

اوز

6

17

11

0

0

0

6

بختگان

100

368

268

2

130

128

7

بوانات

73

75

2

1471

1330

-141

8

بیضا

0

3

3

385

449

64

9

پاسارگاد

26

25

-1

515

553

38

10

جویم

0

 

 

0

 

 

11

جهرم

2258

2071

-187

867

713

-154

12

خرامه

335

184

-151

581

246

-335

13

خرمبید

21

21

0

626

465

-161

14

خفر

14

206

192

0

28

28

15

خنج

1665

1813

148

30

25

-5

16

داراب

1253

1524

271

475

535

60

17

رستم

514

1824

1310

30

26

-4

18

زرقان

0

2

2

209

227

18

19

زرین دشت

856

776

-80

593

476

-117

20

سپیدان

42

37

-5

1875

1906

31

21

سرچهان

5

15

10

438

1067

629

22

سروستان

494

518

24

394

392

-2

23

شیراز

69

113

44

3538

3402

-136

24

فراشبند

4279

4219

-60

275

276

1

25

فسا

1383

1785

402

1164

1283

119

26

فیروزاباد

1132

1639

507

1931

2018

87

27

قیروکارزین

2171

2581

410

66

67

1

28

کازرون

2909

3773

864

92

73

-19

29

کوار

76

133

57

261

316

55

30

کوه چنار

7

107

100

1

7

6

31

گراش

2

3

1

0

0

0

32

لارستان

2182

2156

-26

138

136

-2

33

لامرد

98

123

25

20

21

1

34

مرودشت

126

147

21

1318

1247

-71

35

ممسنی

3570

4709

1139

1039

1203

164

36

مهر

47

217

170

0

2

2

37

نی ریز

554

419

-135

212

162

-50

جمع کل

26780

32121

5341

26447

25221

-1226

 

 

 

 

جدول 3: مساحت مراتع عشایری استان به تفکیک شهرستان

ردیف

شهرستان

نوع منطقه

مساحت مرتع استان (هکتار)

سطح مراتع عشایری (67%)

متوسط تولید علوفه مرتع (تن)

1

ارسنجان

ییلاق

395282

324131.2

47971.4

2

استهبان

قشلاق

98896.6

81095.2

7704.0

3

اقلید

ییلاق

125352.4

70197.3

10389.2

4

آباده

ییلاق

540537.8

443241.0

65599.7

5

بوانات

ییلاق

406536

333359.5

49337.2

6

پاسارگاد

ییلاق

144274.5

118305.1

17509.2

7

جهرم

قشلاق

454308.7

254412.9

24169.2

8

خرم بید

ییلاق

250576.3

205472.6

30409.9

9

خنج

قشلاق

358125.5

200550.3

19052.3

10

داراب

قشلاق

551517.9

308850.0

29340.8

11

زرین دشت

قشلاق

343399.4

192303.7

18268.8

12

سپیدان

ییلاق

179973.5

147578.3

21841.6

13

شیراز، سروستان، کوار و خرامه

ییلاق

517012.6

423950.3

62744.6

14

فراشبند

قشلاق

365203.9

204514.2

19428.8

15

فسا

قشلاق

297997.1

166878.4

15853.4

16

فیروزآباد

قشلاق

348377.5

195091.4

18533.7

17

قیروکارزین

قشلاق

105365.2

59004.5

5605.4

18

کازرون

قشلاق

216344.8

121153.1

11509.5

19

لار و گراش

قشلاق

1317825.5

737982.3

70108.3

20

لامرد

قشلاق

307123.2

171989.0

16339.0

21

مرودشت

ییلاق

180491.4

148002.9

21904.4

22

ممسنی و رستم

قشلاق

409637.3

229396.9

21792.7

23

مهر

قشلاق

135763.2

76027.4

7222.6

24

نی ریز

قشلاق

817192.4

457627.7

43474.6

 

 

جمع

8867114.7

5671115.2

656110.6

 

 

جدول 4: فراوانی کانونهای اسکان هدایتی و برنامه‌ریزی شده استان فارس در بازه زمانی مختلف و فرایند پیشرفت کار

بازه زماني

تعداد درخواست بررسي شده

تعداد سايت هدايتي منجر به گزارش توجيهي

تعداد سايت مصوب

تعداد سايت اجرا شده یا در فرايند اجرا

از 1370 تا 1396

84

72

65

58

سال 1396

12

12

7

5

سال 1397

17

14

4

3

سال 1398

16

11

4

0

سال 1399

15

2

5

0

جمع

144

111

85

66

 

جدول 5: کانونهای اسکان هدایتی و حمایتی دارای سکونت استان فارس تا سال 1400

نام کانون

شهرستان

نوع کانون

خانوار

اسکان یافته

ظرفیت اسمی

(خانوار)

کد آبادی

گردنه زنبوري

ارسنجان

هدايتي

25

40

 

بکهدان

ارسنجان

حمايتي

26

50

717010003002070

شهرک شهيدباهنر

استهبان

هدايتي

100

150

702010002373625

شويدزار

اقلید

حمايتي

24

25

703020004073545

صفي خاني

اقلید

هدايتي

100

300

703030003373415

قتلو

اقلید

هدايتي

80

200

703030003373416

ايگدر

اقلید

هدايتي

120

200

703030003373412

آردکپان

اقلید

هدايتي

90

200

703030003373414

سه چاه و شادکام

اقلید

حمايتي

15

70

73241973528

حسین آباد خنجشت

اقلید

هدايتي

25

100

703020003073497

اميرآباد کافتر

اقلید

هدايتي

15

30

732323373718

ابيوردي (جدول نو)

اقلید

هدايتي

15

60

703010002073474

چشمه رعنا

اقلید

حمايتي

40

50

703020003073489

سه قلات

اقلید

حمايتي

20

50

703020003073489

دیدگان

اقلید

حمايتي

15

30

703020004073324

بابرآباد (ساریاتان)

آباده

حمايتي

30

60

701040005073522

قلعه گوري

آباده

هدايتي

35

55

701040001072124

شهراب سلطان آباد

آباده

هدايتي

15

25

701040005370173

ريزک

آباده

حمايتي

25

35

701040002072132

سنجد گل

آباده

حمايتي

20

40

701020004019073

ماهيدان

آباده

حمايتي

15

35

701040002008072

له باجاق

آباده

حمايتي

35

50

 

له شیخی

آباده

حمايتي

25

45

701040005370175

له عبدالحسین

آباده

حمايتي

15

25

 

قره مهکستان

بوانات

هدايتي

20

200

716010012071360

شهرک الزهرا

بوانات

هدايتي

160

400

716010010707054

چرکه گازه

بوانات

حمايتي

25

25

716010001070938

فیروزی

بوانات

حمايتي

20

20

716010001071349

صوفیان

بوانات

حمايتي

30

30

716010003070973

کرکویه

بوانات

حمايتي

30

30

716010011071184

ونک

بوانات

حمايتي

18

18

716020014071191

لقمان چشمه

بوانات

حمايتي

15

15

716020023071446

اهل کوه

بوانات

حمايتي

30

30

71613870888

چاه سرخ قالینی

جهرم

حمايتي

10

20

 

برج سرخ 2

جهرم

هدايتي

10

20

 

برج سرخ 1

جهرم

حمايتي

16

20

 

تل گندمی

جهرم

حمايتي

15

35

 

آبشيرين

جهرم

هدايتي

43

105

704040001074271

سه چاه بغل سياه

جهرم

حمايتي

100

120

743236265609

نظرآبادهکان

جهرم

حمايتي

45

55

704040001372119

چاه سرخ و چاه پهن(شهرک احمدیه)

جهرم

هدايتي

60

126

704010002807840

خان کرم

جهرم

حمايتي

20

30

704030002370299

چدرويه

جهرم

حمايتي

60

80

704030002074155

تل معدن

خرامه

هدايتي

97

150

7292111907120

قرقیه

خرامه

هدايتي

30

100

729020002077218

تنگ حنا

خرم بيد

حمايتي

25

80

718010001083448

دره انجير

خرم بيد

حمايتي

20

20

718010001807081

بنی یکه

خرم بيد

حمايتي

15

60

 

چاه نهنگ غربي

خنج

هدايتي

25

60

724020001081221

دهنو

خنج

هدايتي

25

50

724020001081231

رو سنگي تخته

خنج

هدايتي

20

40

 

شهرستان (حمامی)

خنج

حمايتي

40

70

724020002081225

شيرداشي

خنج

حمايتي

40

70

 

شهداي عشاير

داراب

هدايتي

140

150

705050001373770

رکن آباد

داراب

حمايتي

350

400

705050002371219

تنگ طه شکاري

داراب

حمايتي

70

100

705050001807964

بيخ و بنگل

داراب

هدايتي

290

400

705050001707020

ملک آباد فورگ

داراب

حمايتي

110

140

705040002373479

دلي رنگک

رستم

هدايتي

30

70

726010002085498

آبگرم

زرين دشت

هدايتي

20

100

 

گز طویله

زرين دشت

هدايتي

30

200

719020003075061

تل سنگری

زرين دشت

حمايتي

20

100

71922174611

کنج کریمی

زرين دشت

حمايتي

30

100

 

چهارکوه

زرين دشت

حمايتي

10

50

 

گياهزار (سجادیه)

شیراز

هدايتي

200

300

707060002907512

بیدکرپه

شیراز

حمايتي

30

70

 

گودگپ (شهید مرادی)

شیراز

هدايتي

250

400

707060002907254

نجم آباد

شیراز

حمايتي

75

120

707050006372767

نوروزآباد

شیراز

هدايتي

10

20

 

فاز 2 فلاحت در فراغت سياخ

شیراز

حمايتي

18

32

 

چاه سرخ لپويي

شیراز

حمايتي

75

150

76131371523

شهيد حيدري

فراشبند

حمايتي

130

150

722010001078868

پهنا پهن

فراشبند

حمايتي

20

45

722010001078880

کورکي 2

فراشبند

حمايتي

25

40

722010001078912

همتلو

فراشبند

حمايتي

20

30

722010001078878

کورکي 1

فراشبند

حمايتي

30

50

722010001078912

خلجي

فراشبند

حمايتي

25

40

722010001078897

خرمايک

فراشبند

حمايتي

150

200

722115907516

خانيک(قرداش آباد)

فراشبند

حمايتي

200

250

722010003078906

برچشمه

فراشبند

حمايتي

20

35

722010001078917

شهرک دالان

فراشبند

هدايتي

210

300

722010001078902

رهنک

فراشبند

حمايتي

45

70

722010003078899

خلجي 2

فراشبند

حمايتي

20

50

 

دره گنجشکي

فراشبند

حمايتي

65

100

 

کورش اباد

فراشبند

هدايتي

110

130

722020004078816

تل پاتيل

فراشبند

حمايتي

65

100

 

تل قم

فراشبند

هدايتي

105

150

702202000400373000

دولت­آباد سه­چاه

فسا

هدايتي

100

160

708030001078268

خيرآباد

فسا

حمايتي

80

150

708030001078262

علي آباد

فسا

حمايتي

100

150

708030001078271

پشت چک حسين­آباد (نصيرآباد)

فسا

هدايتي

60

120

708020002078178

شهيد رجايي

فسا

هدايتي

70

120

708030001373759

فتح آباد

فسا

حمايتي

40

100

708030001373757

سعادت آباد

فسا

هدايتي

40

100

7802253907340

سلامت آباد

فيروزآباد

حمايتي

50

140

709030001079458

مهکويه

فيروزآباد

هدايتي

8

400

709040002371659

دوقلات

فيروزآباد

حمايتي

20

60

709030003907508

بابانجم

فيروزآباد

حمايتي

80

200

709030003907420

ملافهله

فيروزآباد

حمايتي

150

250

709030003907507

دشت لار

قيروکازرين

هدايتي

70

300

720010002807537

شهرک طيبي

قيروکازرين

هدايتي

120

250

720010001079042

تنگ جلالي

قيروکازرين

هدايتي

20

50

72118079063

محمدآباد

قيروکازرين

هدايتي

30

70

720010001079062

دیمه سرخ (اوریاد)

قيروکازرين

حمايتي

5

50

720010002078704

بي بي حليمه

کازرون

حمايتي

5

50

710060001084176

ملاي بلوط

کازرون

هدايتي

110

160

710040001372323

تل شوره

کازرون

هدايتي

110

160

710010001370467

کوشک خاني

کازرون

هدايتي

19

100

710010003907510

دشتک قراچه

کازرون

هدايتي

5

150

714229370546

شهداي ابيوردي

کازرون

هدايتي

5

95

 

همدم آباد

کوار

حمايتي

50

60

728020002077687

خورگان

کوار

حمايتي

40

60

728020002372720

جنب ذوب اهن

کوار

حمايتي

20

35

 

مسیح آباد

لارستان

حمايتي

30

100

711070001372904

سرآباد (چهاردره)

مرودشت

حمايتي

29

30

712060002083164

کنج کائیدی

مرودشت

حمايتي

15

30

712060002110807000

کوه بزان

ممسني

حمايتي

7

20

 

پير سرخ

ممسني

حمايتي

40

50

713030001373082

گرميش

ممسني

هدايتي

30

50

713030001084313

مور کرد

ممسني

هدايتي

20

20

713020001084331

گوراسپيد ماهور

ممسني

حمايتي

50

50

713020001084317

تلخاب

ممسني

حمايتي

15

50

713030002085202

چاه گچي

ممسني

حمايتي

25

50

71322036084211

آب شيرين

ممسني

حمايتي

20

20

713020002084140

جمال کر

ممسني

حمايتي

7

50

713020002084200

صفر بيگ

ممسني

حمايتي

8

50

713020002084284

قره کنار

ممسني

حمايتي

10

50

713020002084291

گرداب پيازي

ممسني

حمايتي

8

10

713020002084310

نزاع

ممسني

حمايتي

5

15

713020002084341

شاه تسليم

ممسني

حمايتي

8

50

713020002372237

قزمزاري

ممسني

حمايتي

8

10

713030001084294

تل نقاره

ممسني

حمايتي

15

50

713030002084611

چم بادبزگ

ممسني

حمايتي

20

25

 

 

 

  • اطلس
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top