شنبه 22 خرداد 1400
اداره کل امور عشایر استان فارس
تا انتخابات:

ارائه خدمات فنی - زیر بنایی و حمایتی به عشایر :: برق رسانی به مناطق عشایری

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top