چهارشنبه 5 آذر 1399
اداره کل امور عشایر استان فارس

ارائه خدمات فنی - زیر بنایی و حمایتی به عشایر :: برق رسانی به مناطق عشایری

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top