چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

ارائه خدمات فنی - زیر بنایی و حمایتی به عشایر :: هماهنگی و تسهیل ارائه خدمات سایر دستگاه های دولتی به عشایر

 

فرم اطلاعات خدمت/زيرخدمت جهت ارائه روي پايگاه اطلاع رساني دستگاه
عنوان خدمت : هماهنگی و تسهیل ارائه خدمات سایر دستگاه های دولتی به عشایر
شناسه خدمت : 13022451110
مشخصات خدمت
شرح خدمت
نوع خدمت
ماهیت خدمت
سطح خدمت
نحوه آغاز خدمت
مدارک مورد نیاز
قوانین و مقررات بالادستی
بررسی، نیاز سنجی، انعکاس و پیگیری نیازهای جامعه عشایری کشور در حوزه عملکرد سایر دستگاههای اجرایی به منظور استفاده از توان اجرایی آنها در جهت ساماندهی و تامین نیازهای عشایر
 
حاکمیتی
ملی - استانی - عشایری
تقاضای گیرنده خدمت - تشخیص دستگاه
دفترچه عشایری
اساسنامه سازمان امور عشایر ایران- آئین نامه ساماندهی عشایر- مصوبه آموزشی فرهنگی مصوب سال 95 هیئت محترم وزیران .
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
ساعت ارائه خدمت
تعداد بار مراجعه حضوریهزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
 
 
 
مبلغ(ریال)
شماره حساب (های) بانکی
access deny
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی خدمت :
پست الکترونیک :
تلفن گویا یا مرکز تماس :
تلفن همراه :
پیام کوتاه :
شناسه خدمات :
نمودار مراحل دریافت خدمت :
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top