چهارشنبه 13 اسفند 1399
اداره کل امور عشایر استان فارس

ارائه آمار و اطلاعات عشایر :: ارائه اطلاعات مکانی توصیفی مسیر های کوچ و استقرار عشایر کشور

طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top