چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

تامین و توزیع سوخت فسیلی و توسعه انرژی های نو به عشایر :: احداث جایگاه سوخت فسیلی در مناطق عشایری

 

فرم اطلاعات خدمت/زيرخدمت جهت ارائه روي پايگاه اطلاع رساني دستگاه
عنوان خدمت : احداث جایگاه سوخت فسیلی در مناطق عشایری
شناسه خدمت : 13032453100
مشخصات خدمت
شرح خدمت
نوع خدمت
ماهیت خدمت
سطح خدمت
نحوه آغاز خدمت
مدارک مورد نیاز
قوانین و مقررات بالادستی
احداث جایگاه سوخت فسیلی به منظور رفاه عشایر و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی صورت می پذیرد با تقاضای عشایر واجد شرایط و یا تشخیص سازمان امورعشایرایران شروع به احداث و تحویل به جایگاه داران سوخت فسیلی خاتمه می یابد .
 
حاکمیتی
عشایری
تقاضای گیرنده - تشخیص دستگاه
دفترچه های عشایری ،کارت های عشایری ، درخواست متقاضی
بند (ب) ماده 5 اساسنامه سازمان بند5 تبصره 3 ماده 11 ایین نامه .../ موافقت نامه ...
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
ساعت ارائه خدمت
تعداد بار مراجعه حضوریهزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
 
 
 
مبلغ(ریال)
شماره حساب (های) بانکی
access deny
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی خدمت :
پست الکترونیک :
تلفن گویا یا مرکز تماس :
تلفن همراه :
پیام کوتاه :
شناسه خدمات :
نمودار مراحل دریافت خدمت :
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top