دوشنبه 28 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

درخواست تسهیلات بانکی

خدمتاعطای تسهیلات بانکی به عشایر
شناسه زیر خدمت13031196101
معرفی خدمت 

تسهیلات پرداختی به عشایر در راستای حمایت از تولیدات عشایری و صیانت از اشتغال پایدار و همچنین ایجاد مشاغل جدید در مناطق عشایری می باشد

این تسهیلات در زمینه های پرواربندی دام عشایر به منظور جلوگیری از عرضه زودرس و نارس دام به بازار اعطا می گردد.  در خصوص کشت  گیاهان دارویی نیز با عنایت به ظرفیتهای موجود در مناطق عشایری از جمله بیش از 32 میلیون هکتار مراتع در اختیار عشایر و همچنین بیش از 790 هزار هکتار اراضی کشاورزی ایشان کشت ، جمع آوری و فراوری گیاهان دارویی نیز مشمول اعطای تسهیلات می باشند.

اطلاعات تماسادارات کل / ادارات امور عشایر استانهاwww.ashayerfars.ir 
مکان اخذ خدمتبه ادارات امور عشایر شهرستان مراجعه نمایند
زمان انجام کارساعات اداری
واجدین شرایطتمامی خانوار های عشایر
فایلعنوان
فرم شناسه خدمات اعطای تسهیلات بانکی به عشایرفرم شناسه خدمات اعطای تسهیلات بانکی به عشایر
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top