شنبه 22 خرداد 1400
اداره کل امور عشایر استان فارس
تا انتخابات:

درخواست تسهیلات بانکی

خدمتاعطای تسهیلات بانکی به عشایر
شناسه زیر خدمت13031196101
معرفی خدمت 

تسهیلات پرداختی به عشایر در راستای حمایت از تولیدات عشایری و صیانت از اشتغال پایدار و همچنین ایجاد مشاغل جدید در مناطق عشایری می باشد

این تسهیلات در زمینه های پرواربندی دام عشایر به منظور جلوگیری از عرضه زودرس و نارس دام به بازار اعطا می گردد.  در خصوص کشت  گیاهان دارویی نیز با عنایت به ظرفیتهای موجود در مناطق عشایری از جمله بیش از 32 میلیون هکتار مراتع در اختیار عشایر و همچنین بیش از 790 هزار هکتار اراضی کشاورزی ایشان کشت ، جمع آوری و فراوری گیاهان دارویی نیز مشمول اعطای تسهیلات می باشند.

اطلاعات تماسادارات کل / ادارات امور عشایر استانهاwww.ashayerfars.ir 
مکان اخذ خدمتبه ادارات امور عشایر شهرستان مراجعه نمایند
زمان انجام کارساعات اداری
واجدین شرایطتمامی خانوار های عشایر
فایلعنوان
فرم شناسه خدمات اعطای تسهیلات بانکی به عشایرفرم شناسه خدمات اعطای تسهیلات بانکی به عشایر
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top