چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

دیدار مدیر کل امور عشایر استان فارس با سرکار خانم کیانی همسر استاد محمدبهمن بیگی به مناسبت هفته معلم

 .دیدار مدیر کل امور عشایر استان فارس به همراه جمعی از همکاران با سرکار خانم کیانی همسر استاد محمد  بهمن بیگی  به مناسبت گرامی داشت هفته معلم

  • دیدار مدیر کل امور عشایر استان فارس با سرکار خانم کیانی همسر استاد محمدبهمن بیگی به مناسبت هفته معلم
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top