چهارشنبه 29 فروردین 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

بیش از سیصد هزار راس دام عشایر فارس بیمه شدند

مسئول امور تعاونی‌ها و نظام بهره برداری اداره کل امور عشایر فارس از بیمه شدن بیش از 300 هزار راس دام عشایر از ابتدای طرح بیمه فراگیر دام در استان فارس خبر داد. امیر بیات گفت: برقراری پوشش فراگیر بیمه‌ای برای کلیه دام های عشایر با هدف توسعه کمی و کیفی، ایجاد ثبات در نظام تولیدی اجرا می شود‌.

وی افزود با توجه به بند (ث ) ماده 33 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مبنی بر اجباری شدن پوشش بیمه ای برای تمامی دام‌ها، اداره کل امور عشایر فارس با محوریت اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری و 23 شرکت تعاونی با همکاری صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان نسبت به اجرای طرح بیمه فراگیر دام سبک عشایر اقدام نموده است‌.

گفتنی است در سال زراعی 98-97 بالغ بر سیصد هزار راس دام عشایر در قالب این طرح بیمه گردید و این امر مهم در حال حاضر رویکرد جدیدی در افزایش میزان غرامت پرداختی و تسریع و تسهیل در روند پرداخت خسارت را دنبال می کند‌.

شایان ذکر است جامعه مولد عشایری استان فارس با پرورش و نگهداری بیش از 3 میلیون راس دام سبک و تولید سالیانه 20 هزار تن گوشت قرمز 30 درصد نیاز جامعه را به پروتئین تامین می کنند و نقش مهمی در تولید دارند.

  • بیش از سیصد هزار راس دام عشایر فارس بیمه شدند
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top