شنبه 23 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

مشورت سرچشمه هدایت است

رئیس سازمان امور عشایر کشور در جلسه شورای هماهنگی اداره کل امور عشایر فارس گفت: مشورت سرچشمه هدایت است و هیچ کس بی نیاز از مشورت نیست. باید از همه جوانب به جامعه عشایری نگاه کنیم تا بتوانیم موانع و مشکلات را بررسی و آن را حل کنیم.

قندالی خاطر نشان کرد استان فارس دارای ظرفیت های فوق العاده ای در بخش تشکل ها، ساماندهی عشایر و سایر بخش ها است.

وی اظهار داشت 73 درصد معاش عشایر وابسته به دام و دامداری است و امیدواریم در حوزه عشایری  بتوانیم با حمایت از اصلاح نژاد بومی به بهبود و بهره وری  بالا برسیم تا از حوزه دام و دامداری حمایت کنیم .

این مقام مسئول از اتفاقات چشم گیری درحوزه تسهیلات، اعتبارات ملی و بهداشت جهت عشایردر استان فارس رخ داده بود سخنانی بیان کرد. وی افزود یاس و نا امیدی اثرات زیان بخش و مخربی بر جامعه می گذارد. بهتر است مردم را امیدوار کنیم تا بتوانیم با تعامل کشور را به سمت پیشرفت سوق دهیم .

مدیر کل امور عشایر فارس نیز در این جلسه به عملکرد سال جاری اشاره نمود و موفقیت در حوزه های مختلف را حاصل همکاری و همدلی کل مجموعه خواند.

بهرامی اظهار داشت که با راهبردها، راهنمایی ها و تعامل بتوانیم به بهبود زندگی عشایر و جامعه عشایری بپردازیم .

شایان ذکر است در ابتدای جلسه مطالبی پیرامون خوراک دام و ترویج آن در میان دامداران  عشایری استان اهداف و برنامه های این طرح شامل ( سهولت در حمل و نقل، انبارداری ، مقدار مصرف بهتر و ... ) توسط دکتر کریمی از واحد تحقیقات امور دام بیان شد.

جزایری معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز در این جلسه اظهار امیدواری کرد با همکاری، هماهنگی و مراوده های خوبی که در استان وجود دارد، بتوانیم مشکلات این قشر از جامعه را تعدیل و کاهش دهیم. تاعشایر در شرایط بهتر زندگی کنند و سعی می کنیم از تجارب بسیار خوب و با ارزش بهره برداران در بحث اصلاح نژاد بومی استفاده کنیم.

  • مشورت سرچشمه هدایت است
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top