چهارشنبه 29 فروردین 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

30 درصد از نیاز جامعه به گوشت قرمز توسط عشایر فارس تامین می شود

مد

مدیرکل امورعشایرفارس گفت: جامعه عشایراستان فارس بیش از سه ملیون راس دام سبک دراختیاردارد که با تولید20هزارتن گوشت قرمز که معادل30درصدنیازجامعه به این محصول استراتزیک است راتامین می کند. که این عامل نقش مهمی دراقتصاد وتامین نیازهای پروتئینی جامعه را دارد  بهرامی اظهارداشت این جامعه مولد با بهره گیری ازمنابع خدادادی وتکیه برتجربه وتوانمندی خود درتولید وپرورش دام توانسته بافراهم آوردن زمینه اشتغال برای خانواده خود درافزایش اقتصاد آن موثر باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه درراستای حمایت از حیات این جامعه برپشتیبانی از دامداران عشایری وتامین علوفه وامکانات مربوطه تاکیدداشت.

وی گفت یکی ازمعضلاتی که دامداران عشایری با آن مواجه هستند نوسانات شدید قیمت گوشت قرمز بوده که بعضاً سودحاصله به جیب دلالان وسودجویان می رود.

درهمین راستا به منظور کوتاه کردن دست واسطه ها وسودجویان درقالب طرح سفره تا مزرعه، درپی انعقاد قرارداد و تفاهم نامه همکاری درخصوص این امر بادستگاههای مربوطه هستیم.

مدیر امور دام معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی گفت: جامعه عشایری فارس نقش بسزائی درمعیشت جامعه دارند وبه اقتصاد وتوسعه کشورکمک  شایانی می کنند.

ساجدی خاطرنشان کرد باید اعتدال دربازار مصرف وتولید حفظ شود،تا نوسانات حاصل ازآن که باعث اثرات روانی حاکم  برجامعه می گردد وممکن است به جامعه خدشه وارد کند کنترل ومهارگردد.

وی افزود باید راهکارهای پیش بینی شده با همکاری دستگاههای مربوطه صورت پذیرد تا واسطه جویان حذف شوند و چرخه عرضه و تقاضا به ثبات نسبی خود برسند.

 

  • 30 درصد از نیاز جامعه به گوشت قرمز توسط عشایر فارس تامین می شود
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top