شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

ویدئو کنفرانس بررسی وضعیت عملکرد ارزش افزوده سهم عشایر در دی ماه برگزار شد.

یکم دی ماه ویدئو کنفرانس با عنوان وضعیت بررسی عملکرد ارزش افزوده سهم عشایر بر اساس بند ب ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با حضور رئیس سازمان امور عشایر ایران، معاونین، مدیران ستادی ومدیران کل امور عشایر استان برگزار گردید.

در این جلسه راهکارهای لازم جهت رفع مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت.

قندالی ریاست سازمان امور عشایر ایران بر انجام دقیق پروژه های عمرانی منطبق با دستورالعمل های ارسالی تاکید نمود. از مدیران کل امور عشایر استان ها خواست تا در این چهارچوب اجرایی نظارت و پیگیرسهم عشایر از مالیات بر ارزش افزوده باشند تا حقوقی از عشایر ضایع نشود.

مدیر کل امور عشایر فارس نیز گزارشی از وضعیت جذب اعتبارات ارزش افزوده سهم عشایر بر اساس بند ب ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه در سال 98،97،96  ارائه داد.

بهرامی خاطر نشان کرد که این اعتبارات شامل اجرای تعداد 262 پروژه عمرانی به مبلغ 200 میلیارد ریال در مناطق عشایری در حوزه های آّرسانی، تامین آّب پایدار و استحصال آب های سطحی، راه سازی مرمت و نگهداری راه های عشایری، انرژی های نو، احداث سکوی استقرار خانه بهداشت سیار، احداث انبار علوفه و غیره در سطح شهرستان می باشد.

شایان ذکر است تاکنون از ابتدای سال 96 تا پایان آبان سال 98 سهم عشایر استان فارس از محل اعتبارات ارزش افزوده مبلغ 280 میلیارد ریال تخصیص داده شده و به حساب فرمانداری ها واریز گردیده است. 

  • ویدئو کنفرانس بررسی وضعیت  عملکرد ارزش افزوده سهم عشایر در دی ماه برگزار شد .
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top