دوشنبه 28 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

منابع انسانی جزء لاینفک ادارات می باشد

مدیر امور اداری رفاه و پشتیبانی سازمان امور عشایر کشورگفت : منابع انسانی جزء لاینفک ادارات می باشد و باید به آن رسیدگی شود و تا به دغدغه های مجموعه ادارای سازمان برسیم، و از نزدیک به بررسی و نظارت روند تشکیل پرونده نیروهای استخدام جدید سال 98 پرداختند.

نصیری بیان کرد فرایند جذب و استخدام نیروهای جدید با دریافت معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای مصاحبه تخصصی در حال انجام است

وی افزود در عرصه اقتصاد مقاومتی جامعه مولد عشایر جامعه ای هستند که نیاز به حمایت دارند و با توجه به جذب نیروهای جدید امیدواریم در روند بهتر مجموعه گام برداریم، تا حقی از آنان ضایع نشود.

مدیر امور اداری سازمان امور عشایر اظهار کرد منظور از استان محل مراجعه بومی گزینی نیست و بلکه استانی است که داوطلب در آن استان متقاضی اشتغال می باشد.

مدیر کل امور عشایر استان فارس گفت : این فرایند جذب  از تاریخ 21 دی ماه شروع شده جهت تشکیل پرونده و ارجاع به سازمان جهت مصاحبه تخصصی در حال انجام است.

بهرامی اظهار کرد استفاده از نیروهای جوان در مجموعه باعث نشاط و سرزنده ای در مجموعه می شود و با آموزش، کارآموزی کلی در حوزه عشایر و آشنایی با مجموعه اداره کل امور عشایر در روند کار بهبودی حاصل خواهد شد.

وی با تاکید بر احترام به همه مجموعه و ایجاد تفاهم و همدلی در کل مجموعه افزود سعی کرده ایم با این وضعیت با توجه به سیاستها و تصمیمات و راهبردهای ریاست سازمان و اهداف کلی سازمان بستر را فراهم کنیم و نیروها با انگیزه بهتری در راستای خدمت به عشایر گام بردارند و در محیط امن کار کنند، و ابراز امیداوری کردند که با توجه به شرایط سخت جامعه بتوانیم مجموعه را در پیش برد اهداف سازمان سوق دهیم .

این مقام مسئول  دردیدار چهره به چهره  با همکاران اداره کل امور عشایر درجریان مشکلات و مسائل همکاران قرار گرفتند  و به سوالات پاسخ دادند.

 

 

  • منابع انسانی جزء لاینفک ادارات می باشد
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top