چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

تخصیص سهم عشایر از اعتبارات ارزش افزوده بر اساس دستورالعمل ابلاغی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس گفت: اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده سهم عشایر، باید برای اجرای پروژه های زیربنائی در مناطق عشایری استان هزینه شود.

رضایی در جلسه بررسی روند جذب اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده سهم عشایر و روستاهای فاقد دهیاری با تاکید بر استفاده صحیح و مناسب از این اعتبارات، افزود: به منظور ساماندهی و ارتقاء سطح زندگی عشایر باید تخصیص اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده در راستای دستورالعمل ابلاغی باشد.

وی خاطرنشان کرد: فرمانداری شهرستان ها به عنوان کارفرما باید پروژه های پیشنهادی که توسط ادارات امور عشایر شهرستانها در کمیته برنامه ریزی تصویب می شود را پس از تامین اعتبار، با اجرای پروسه انتخاب پیمانکار طبق قوانین و مقررات و با نظارت دستگاه های اجرایی مرتبط اقدام نمایند.

بر اساس این گزارش، مدیرکل امور عشایر فارس نیز در این نشست گفت: اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده سهم عشایر بر اساس بند ب ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه است که این اعتبارات در استان فارس برای اجرای تعداد 262 پروژه عمرانی به مبلغ 280 میلیارد ریال می باشد.

روح الله بهرامی با تاکید بر دستورالعمل جذب و توزیع اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده، بر تخصیص صد در صد اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده سهم عشایر که توسط اداره کل امور مالیاتی استان محاسبه و به حساب فرمانداری ها واریز می گردد تاکید کرد تا حقی از عشایر ضایع نشود.

  • اعتبارات ارزش افزوده جهت اجرای پروژه های زیربنائی
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top