شنبه 23 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

مقایسه خدمات ارائه شده به جامعه عشایری استان فارس قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

مقایسه خدمات ارائه شده به جامعه عشایری استان فارس قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

  • مقایسه خدمات ارائه شده به جامعه عشایری استان فارس قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top