چهارشنبه 29 فروردین 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

اشتغال پایدار خانگی زنان عشایری با ایجاد کارگاه نخ ریسی

ایجاد اشتغال و بهبود درآمد خانواده‌ها و همچنین تنوع بخشی به اشتغال از اهداف صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری به شمار می آید.از این رو با ایجاد کارگاه نخ ریسی به اشتغال پایدار خانگی عشایری کمک می شود.  

با توجه به صیانت و حفظ فرهنگ ناب عشایری و حمایت از تولیدات صنایع دستی و بهبود درآمد خانواده ها بر آن شدیم که عشایر از پشم گوسفندان استفاده ای نمی کنند و در بیابان رها می کنند و بعضی موارد آتش می زنند و یا واسطه ها به قیمت ناچیزی از آنها خریداری می کنند که هزینه پشم چینی را هم جبران نمی کند.

با توجه به اینکه نیمی از جمعیت 150 هزار نفری جامعه عشایری فارس را بانوان تشکیل می دهند و توانمندی و ظرفیت‌های خوبی که در آنها وجود دارد در این راستا با راه  اندازی کارگاه نخ ریسی برای اعضای صندوق خرد زنان عشایری تیره میچک در منطقه شیر داشتی اشتغال ایجاد نموده که به درآمد پایدار منجر شده است .

به همت اعضای صندوق خرد زنان عشایری تیره میچک و کارشناس مسوول صندوق های خرد زنان عشایری شهرستان خنج  از این طریق برای پیش بینی 45 نفر از عشایری شهرستان خنج و بیش از 120 نفر از زنان عشایری و روستایی در سطح استان فارس اشتغال ایجاد شده است .

شایان ذکر است که شهرستان خنج دارای 4 صندوق اعتبارت خرد زنان عشایری تیره میچک ، رحیمیی، نفر، جامعه بزرگی، سهرابخانی و طیبی )می باشد که در زمینه های نخ ریسی پخت و بسته بندی نان محلی، صنایع دستی، پرورش مرغ بومی و ... فعالیت دارند .

  • اشتغال پایدار خانگی زنان عشایری با ایجاد کارگاه نخ ریسی
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top