شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

جایگاه روابط عمومی به عنوان یک هنر در جامعه

مدیر کل امور عشایر فارس در جلسه شورای راهبردی روابط عمومی که همزمان با روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی در سالن جلسات اداره کل برگزار شد گفت: این روز فرصتی است که نقش و جایگاه روابط عمومی را به عنوان یه هنر در جامعه تبیین کنیم و روابط عمومی را به عنوان عملی ممتد، مداوم و طرح ریزی شده خواند که از طریق تفاهم بین ذینفعان موجب رضایت و پیشرفت سازمانی می شود.

بهرامی بیان داشت: وجود روابط عمومی در یک روز از سال نیاز بود مطرح شود و از این روز را حضور همه تلاشگران عرصه  روابط عمومی در دستگاه ها تبریک گفت : افزود  روابط عمومی یک شیوه تصمیم گیری است که وظیفه ایجاد روابط و منافع سازمان ها و مخاطبان آنها بر اساس ارسال اطلاعات اخلاقی و قابل اعمتاد را به عهده دارد .

مدیر کل امور عشایر فارس روابط عمومی را به عنوان ششمین شغل پر استرس دنیا تلقی کردو خاطر نشان کرد یکی از وظایف روابط عمومی کنترل آسیب های در یک سازمان است که باید آسیب ها را شناسایی و برای برطرف کردن آن تلاش شود تا مجموعه به اهداف سازمانی خود برسد.  

وی در ادامه روابط عمومی را به عنوان یک ضرورت در یک سازمان و مجموعه دانست که باید به آن توجه ویژه ای کرد تصریح کرد روابط عمومی در خود مدیریت است نه در بیرون از مدیریت و از مدیریت جدا نیست و جزء لاینفک سازمان می باشد.

مدیر کل امور عشایر اذعان داشت روابط عمومی در یک  مجموعه باید صلاحیت، صمیمیت و انجام کار را در خود بررسی کند تا در پیشبرد اهداف سازمانی نقش بسزایی داشته باشد .

در پایان از از مجموعه روابط عمومی اداره کل امور عشایر تقدیر به عمل آمد.

  • جایگاه روابط عمومی به عنوان یک هنر در جامعه
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top