چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

برنامه زمانبندی مصاحبه استخدام سال 98

برنامه زمانبندی مصاحبه معرفی شدگان آزمون استخدامی سازمان امور عشایر ایران

به اطلاع معرفی شدگان آزمون استخدامی سازمان امور عشایر می رساند مصاحبه تخصصی معرفی شدگان به صورت متمرکز در تهران صورت می پذیرد.لذا نامبردگان بایستی در تاریخ و زمان مقرر در محل سازمان امور عشایر ایران حضور یافته و مراحل مصاحبه تخصصی را انجام نمایند.

لیست زمانبندی معرفی شدگان جهت مصاحبه تخصصی در قسمت خدمات اداری سایت قابل دانلود می باشد.

  • برنامه زمانبندی مصاحبه استخدام سال 98
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top