دوشنبه 25 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

صیانت و ایجاد اشتغال در جهت پیشگیری از مهاجرت در جامعه عشایر

مدیرکل امورعشایر فارس گفت: از استراتژیها و راهبردهای عمده اقتصادی اداره کل امور عشایر استان فارس، علاوه بر حمایت و صیانت از اشتغال موجود به منظور پیشگیری از مهاجرت عشایر از بخش تولید و ورود به بخش‌های غیرتولیدی و مصرفی و حاشیه‌نشینی در مجاورت شهرها و گاها روستاها، ایجاد اشتغال در جامعه عشایر بوده است.

 بهرامی با بیان اینکه عشایر علی رغم اینکه سومین جامعه استان فارس را تشکیل داده و حدود 3 درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند افزود: عشایراز یک طرف، نقش پراهمیت و قابل توجهی در بخش تولید به لحاظ ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری داشته بطوریکه بالاترین نرخ اشتغال و پایین‌ترین نرخ بیکاری متعلق به این جامعه است و از طرف دیگر، نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت غذایی استان و حتی کشور با تولید گوشت و فراورده های دامی را دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به تکالیف تعیین شده ایجاد اشتغال در سطح استان جهت دستگاه‌های اجرایی، این اداره کل در سال 1398 متعهد به ایجاد 392 اشتغال موقت و دائم بوده که خوشبختانه در سه محور بهسازی امور تولید، خدمات مطالعاتی و عمرانی و فعالیتهای مربوط به تشکلهای عشایری، موفق به ایجاد 409 اشتغال گردید.

مدیر کل امور عشایر فارس اذعان داشت: با پیگیری اداره مطالعات، اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد اشتغال، ثبت و کد رهگیری برای آنها صادر شده است.

 بهرامی گفت: در راستای برنامه راهبردی و عملیاتی این اداره کل در سال 1399، برنامه ایجاد اشتغال دائم و موقت اداره کل امور عشایر استان فارس با برش شهرستانی و با تلاش در جهت تحقق شعار سال که جهش تولید می باشد، تهیه و جهت اجرا در دست پیگیری قرار گرفته است.

گفتنی است اساسا مهاجرت از جامعه تولیدکننده به جامعه مصرف‌کننده پدیده مذمومی است که باعث نابودی اقتصاد تولیدی می‌شود.

 

  • صیانت و ایجاد اشتغال در جهت پیشگیری از مهاجرت در جامعه عشایر
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top