دوشنبه 28 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

افتتاح پایگاه اطفا حریق عشایری در فارس

مدیرکل امورعشایرفارس گفت: اولین پایگاه اطفا حریق عشایری درمنطقه عشایری کنج کائدی شهرستان مرودشت افتتاح شد.

روح الله بهرامی بیان داشت: با توجه به بارندگی های سال گذشته و ابتدای سال جاری عرصه های منابع طبیعی از پوشش گیاهی مناسبی برخوردار بوده که با گرم شدن هوا خطر وقوع آتش سوزی در مراتع افزایش یافته، که تاکنون نیز چندین فقره آتش سوزی در مناطق مختلف عشایری استان فارس رخ داده، که در این خصوص عشایر منطقه در اطفا حریق سهم موثری داشته اند.

وی افزود: در راستای حفاظت و توسعه از عرصه های منابع طبیعی با عنایت به هماهنگی صورت گرفته از طریق همیاری عشایر منطقه کنج کائدی یک دستگاه دمنده خریداری و تعدادی آتش کوب و بیل نیز توسط اداره منابع طبیعی شهرستان در اختیار عشایر قرار گرفته است .

مدیرکل امورعشایرفارس اظهار داشت: ازجمله مزایای تشکیل شدن این پایگاه اطفاء حریق محافظت از مراتعی که در اختیار عشایر قرار گرفته، کاهش اطفا آتش سوزی های عمدی و سهوی مزارع کشاورزی منطقه که مشکلات عدیده برای عموم مردم بوجود آورده است نیز میشود.

گفتنی است این پایگاه در منطقه بوم گردی عشایری با حضور بخشدارمحترم سیدان ومسئولین ادارات مربوطه افتتاح گردید.

  • افتتاح پایگاه اطفا حریق عشایری در فارس
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top