شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

اجرای مطالعات نیمه تفصیلی پروژه های بند انحرافی و کانال انتقال آب کشاورزی در مناطق عشایری

مدیر کل امور عشایرفارس گفت: از مطالعات نیمه تفصیلی بند انحرافی و کانال انتقال آب کشاورزی در مناطق عشایری  از جمله تنگ پدونه شهرستان بوانات و منطقه عشایری کشتیر ممسنی با استفاده از اعتبارات ملی سازمان امور عشایر ایران و از طریق ارجاع کار به بخش خصوصی خبر داد.

روح اله بهرامی اظهار داشت: مطالعات منطقه تنگ پودنه شامل مطالعات پایه و مطالعات جانمایی، طراحی و نقشه‌برداری تاسیسات مورد نیاز طرح بود که با توجه به الگوی کشت باغی موجود (سیب و گردو)، اقلیم و نوع و میزان بارش‌های منطقه، ترکیبی از آبیاری ثقلی و سیستمهای نوین آبیاری آب‌اندوز مدنظر قرار گرفت و در حال حاضر اسناد مناقصه طرح آماده بوده و با تامین اعتبار لازم، عملیات اجرایی نیز انجام خواهد پذیرفت.

وی افزود: منبع برداشت آب این پروژه چشمه سارات موجود در منطقه و یک حلقه چاه کشاورزی بوده و خط انتقال آب کشاورزی، شامل سه کانال به طول حدود 3 کیلومتر می باشد که مساحتی در حدود 55 هکتار زمین کشاورزی متعلق به 28 بهره‌بردار عشایری تیره مهدوی از ایل عرب را تحت پوشش قرار می‌دهد.

مدیر کل امور عشایر فارس با بیان اینکه فعالیت کشاورزی در کنار تولید فراورده‌های دامی، بخش دیگری از اقتصاد تولیدی جامعه عشایر استان فارس است افزود: عشایرسالانه حدود 260 هزار تن انواع محصولات باغی، زراعی و گیاهان دارویی را تولید و عرضه می‌نمایند که  بیانگر پتانسیل بالقوه و بالفعل این جامعه در اشتغال و تولید، پیشگیری از مهاجرت و حاشیه‌نشینی در مناطق شهری و روستایی  است.

بهرامی بیان داشت: در راستای "آیین‌نامه ساماندهی عشایر" و لزوم توجه به ابعاد اقتصادی کانونهای اسکان و ایجاد اشتغال و معیشت پایدار عشایر پس از یکجانشینی، مطالعات مربوط به بند انحرافی و کانال انتقال آب کشاورزی توسط اداره کل امور عشایر استان فارس انجام گرفته است و امید است سایر دستگاه‌های اجرایی با توجه به تکالیف متعدد قانونی پیش‌بینی شده، نسبت به ارائه خدمات بیش از پیش به جامعه تولیدگر عشایر اهتمام ورزند.

  • اجرای مطالعات نیمه تفصیلی پروژه های بند انحرافی و کانال انتقال آب کشاورزی در مناطق عشایری
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top