شنبه 23 تیر 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

اجرای ۴۸ طرح عشایری از محل تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری

مدیر کل امور عشایر فارس گفت:در راستای قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، ۴۸ طرح عشایری در استان فارس با اعتباری در حدود 40 میلیارد ریال تصویب و به مرحله اجرا درآمدند.

روح الله بهرامی اظهار داشت: با اجرای طرح های مذکور، 19 طرح توسعه ای و 29 طرح جدید  از زیربخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات، علاوه بر60 اشتغال موجود طرحهای توسعه ای، 57 نفر اشتغال مستقیم دائمی، ایجاد شده و یا خواهد شد.
 وی با بیان اینکه براساس نتایج سامانه کارا تا پایان مرداد 1399، علاوه بر ۴۸ طرح مصوب که اقساط تسهیلات طرح به متقاضیان پرداخت کامل شده، ۳۵ طرح نیز در مرحله توزیع در بانک عامل بوده، 9 طرح در کارگروه اشتغال استان مصوب و آماده ابلاغ به بانک عامل هستند افزود: 8 طرح نیز در دست بررسی در بانک عامل می‌باشند و در مجموع 52 طرح با مبلغ حدود 72 میلیارد ریال به 48 طرح قبلی اضافه خواهند شد.
مدیر کل امور عشایر فارس بیان داشت: در مجموع 100 طرح عشایریِ دارای گردش اداری،  شامل 5 طرح سرمایه در گردش، 57 طرح جدید و 38 طرح توسعه‌ای با اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال، از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری برخودار شده یا خواهند شد.
بهرامی اذعان داشت: از 48 طرح با پرداخت کامل، بیشترین تعدادطرح، در زیر بخش کشاورزی، به لحاظ کمیت طرح در شهرستان جهرم 16 طرح و به لحاظ مبلغ پرداخت شده، در شهرستان آباده بوده است.
 وی افزود : تاکنون بانک عامل طرحهای عشایری اشتغال پایدار، بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید بوده، که صندوق کارآفرینی امید، علاوه بر پرداخت 385 میلیون تومان تسهیلات به طرح‌های افراد حقیقی، مبلغ 9800 میلیون ریال نیز به 29 صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری  پرداخت نموده است.

مدیر کل امور عشایر فارس گفت:  از ۴۸ طرح مصوب در حوزه عشایر، 28 طرح به مبلغ 12 میلیارد و چهارصد میلیون ریال از محل اعتبارات اختصاص یافته به دستگاههای حمایتی مثل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد شهید تامین اعتبار و پرداخت شده است و 16 طرح دیگر از 52 طرح در فرایند گردش اداری از طریق دستگاههای حمایتی تحت پوشش قرار خواهند گرفت .

 گفتنی است در مجموع تا پایان مرداد 1399،‌ عشایر استان فارس چه به صورت حقیقی و چه در قالب تشکلهای حقوقی صندوقهای اعتبارات خرد زنان، حدود 45 میلیارد ریال از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری برخودار شده اند.

 

  • اجرای ۴۸ طرح عشایری از محل تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top