شنبه 5 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

تامین آب و زیرساختها در کانون ها از ضروریات می باشد

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور عشایر در بهره برداری از پروژه تامین آب شرب سایت اسکان بست میل مبارک آباد شهرستان قیر و کارزین گفت: تامین آب و زیر ساخت ها در کانون ها از ضروریات است و باید به جد پیگیری شود.

میرآخورلی ضمن گرامیداشت روز روستا و عشایر با تاکید بر اینکه دستگاه های خدمات رسان از جمله اداره برق نسبت به تامین برق سایت اسکان بست میل مبارک آباد اقدام نماید تا  زمینه شکل گیری و اسکان عشایر در این کانون توسعه فراهم گردد.

وی با بیان اینکه تامین خدمات زیربنایی در مناطق عشایری به ویژه آب شرب پایدار و کاهش حجم آبرسانی سیار از برنامه های محوری سازمان امور عشایرمی باشد افزود: اهمیت دادن به این موضوع سبب ارتقاء شاخص های توسعه ای، تنوع اشتغال، بهبود معیشت و رونق تولید در مناطق عشایری می شود.

معاون توسعه عمران و امور زیربنایی گفت: از اهداف پروژه بست میل مبارک آباد شهرستان قیر و کارزین تامین آب شرب سالم پایدار و سالم از طریق شبکه انتقال و توزیع آب و صیانت از حضور عشایر در مراتع و تسهیل در امر تولیدات دامی در سال جهش تولید می باشد

جاوید حیاتی اظهار داشت خدماتی که در این سایت اسکان انجام شده است شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه آهکی به عمق 300 متر ، اجرای خط انتقال آب به طول 9 کیلومتر، اجرای شبکه توزیع آب به طول 2500 متر، احداث یک باب موتورخانه 26 متر مربعی، احداث یک باب مخزن بتنی ذخیره آب یکصد متر مکعبی ، اجرای شبکه فشار متوسط برق به طول 500 متر می باشد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه با اعتبار بالغ بر 2 میلیارد تومان از منابع اعتباری استانی و ملی با پیشرفت فیزیکی صد در صد اجرا شده گفت: تعداد خانوار بهره بردار عشایر از این پروژه 70 خانوار می باشد  

 

  • تامین آب و زیرساختها در کانون ها از ضروریات می باشد
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top