چهارشنبه 9 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

افزایش ۲۵درصدی تولید خوراک دام کارخانه قشلاق فیروزاباد

مدیرکل امور عشایر فارس با اشاره به اینکه تولید کارخانه خوراک دام قشلاق فیروزاباد در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته افزود: عمدتا تولیدات این کارخانه بین دامداران عشایر توزیع می شود.

روح الله بهرامی بیان داشت: در سال جاری تاکنون 60هزار تن انواع علوفه دامی با همکاری شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه مرکزی تعاونی در مناطق مختلف عشایری استان در اختیار دامداران عشایری قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: موضوع تغذیه دام، اهمیت و جایگاه نقش تغذیه در افزایش ضریب تبدیل از جمله برنامه های کاربردی سازمان امور عشایری می باشد.

مدیر کل امور عشایر فارس اظهار داشت: در سال جاری توصیه به مصرف علوفه ترکیبی و بهره گیری از انواع علوفه در تغذیه دام و استفاده گسترده از کنسانتره دامی از جمله موضوعاتی بوده که مورد تاکید سازمان امور عشایر ایران بوده است.

روح الله بهرامی گفت: با کاهش میزان بارندگی در سال جاری تقاضا برای علوفه دستی به شدت افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه نقدینگی کافی برای خرید علوفه در اتحادیه عشایری وجود دارد، و به زودی ۴۵۰۰ تن علوفه در مرحله بارگیری قرار داردکه بین دامداران عشایر توزیع میگردد افزود: خوشبختانه تاکنون همه محموله های اختصاص یافته از سامانه بازار گاه به موقع خریداری،حمل و توزیع شده است .

  • افزایش ۲۵درصدی تولید خوراک دام کارخانه قشلاق فیروزاباد
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top