چهارشنبه 30 خرداد 1403
اداره کل امور عشایر استان فارس

عشایر میراث داران فرهنگ کهن ایرانی اسلامی هستند

ریس سازمان امور عشایر ایران در سفر به شهرستان داراب گفت: عشایر در تامین امنیت غذایی کشورنقش بسزایی دارند و به عنوان مرزداران و پدافند غیر عامل در مرز ها به شمار می روند از این رو می توان گفت: عشایر میراث داران فرهنگ کهن ایرانی اسلامی هستند.

علایی مقدم با بیان اینکه عشایر به عنوان گروه هدف اجتماعی سوم در برنامه ریزی کشور لحاظ می شوندافزود: جامعه عشایری اثر گذاری بسیار خوبی در امنیت تامین غذایی و توسعه پایدار خصوصاً در خودکفایی گوشت قرمز دارند.

وی اظهار داشت : عشایر در ۵۹ درصد از سرزمین ایران پراکنده هستند و تامین زیرساخت‌ها از جمله تامین آب، برق،ایلراه های و غیره نیاز به همت همگانی، کمک مجلس و دولت دارد. ریس سازمان امور عشایر ایران تصریح کرد: یکی از دغدغه‌ها در کانون های اسکان علاوه بر نبود امکانات و زیرساخت ها، اشتغال جوانان عشایری است که با تأمین زیرساخت ها می توان کمک شایانی اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کرد در این قشرشده،و با تامین زیر ساخت ها از مهاجرت به حاشیه شهرها جلوگیری می‌شود.

علایی مقدم اذعان داشت: جهت کمک به محرومیت زدایی در کنار نیروهای بسیج عشایری و سایر دستگاه‌ها برای بهبود وضعیت این جامعه و اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی تلاش خود را در جهت ایجاد ردیف بودجه ای خاص جامعه عشایر در قانون بودجه کشور خواهیم نمود و از تمام ظرفیت‌های مجلس در این زمینه بهره مند خواهیم شد.

ریس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه در قانون برنامه توسعه ششم ۱۷ بار از عشایر نام برده شده است افزود: با یگیری و ایجاد فراکسیون عشایر و با تعامل بین دولت و مجلس جامعه عشایری از ارزش افزوده برخوردار شده است که می‌توان آن را به عنوان شاهکار قانون گذاری در جامعه عشایری نام برد.

علایی مقدم افزود: ازمهمترین شاخص جامعه عشایری می توان به تامین آب سالم و پایدار برای جامعه عشایری اشاره کرد که تاکنون ۶۳ درصد عشایر از آب سالم وپایدار برخوردار شده اند،که با کمک مجلس و دولت امیدواریم بتوانیم به زودی این شاخص را تا ۹۹ درصد افزایش دهیم.

  • عشایر میراث داران فرهنگ کهن ایرانی اسلامی هستند
طراحی و اجرا توسط مهندسین آژمان
Top